Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W dniu dzisiejszym cerkiew w Dąbrowie Białostockiej obchodziła swoje święto parafialne. Uroczystości ku czci patrona świątyni - św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, były okazją do duchowego spotkania zarówno miejscowych jak i przyjezdnych wiernych.

Modlitwa słowami akatystu do św. Jana rozpoczęła ów dzień, którego centralnym momentem była sprawowana następnie Boska Liturgia. Nabożeństwu przewodniczył ks. mitrat Józef Sitkiewicz w otoczeniu większości duchownych okręgu sokólskiego. Gościnnie Liturgię współcelebrowali także: ks. mitrat Mirosław Tomaszewski z parafii w Zabłudowie oraz ks. Władysław Masajło z białostockiej parafii św. Wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy.

Wśród obecnych na nabożeństwie był także burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Piotr Hanczaruk z Jaczna, przybliżając zgromadzonym osobę św. Apostoła Jana, jego żywot oraz cuda mające miejsce po jego śmierci - przy grobie świętego. Duchowny podkreślił też wyjątkową rolę św. Jana jako ewangelisty i teologa. 

- Święty Jan żył w okresie apostolskim. Miał tę łaskę od Boga, by spotkać Go i przebywać z Nim. Tę łaskę, którą otrzymał, wykorzystał w najbardziej doskonały sposób. Określany jest ewangelistą, czyli tym, który stworzył św. Ewangelię. Spisał w niej słowa i wydarzenia z życia naszego Zbawiciela. Określany jest także jako teolog. To podkreśla jak wielkie było dzieło, które stworzył. Wielu pogan, którzy czytali Ewangelię, uwierzyło w Boga - opowiadał o. Piotr  

Podczas uroczystej świątecznej procesji, podczas której wszem ogłaszane były radosne słowa "Chrystos Woskresie" poświęcony został także nowy parking przy cerkwi. Wspominał o tym także proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Dejneko, dziękując burmistrzowi zarówno za budowę parkingu, jak też obecność na święcie parafialnym dąbrowskiej wspólnoty wiernych.  

Na zakończenie uroczystości parafianie, dziękując swoim duchownym za opiekę i posługę kapłańską, odśpiewali im gromkie mnogaja leta.

 

Adam Matyszczyk

Script logo