Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W dniu dzisiejszym cerkiew w Dąbrowie Białostockiej obchodziła swoje święto parafialne. Uroczystości ku czci patrona świątyni - Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, przyciągnęły do miejscowej świątyni licznych wiernych oraz większość duchownych okręgu sokólskiego.

Tradycyjnie już, praznik w Dąbrowie rozpoczął się akafistem do św. Jana. Odsłużonej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, w asyście: ks. mitrata Aleksandra Klimuka z Ostrowa Północnego, ks. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu, ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, miejscowego wikariusza i zarazem proboszcza z Augustowa ks. Marka Kozłowskiego, ks. Adriana Charytoniuka z Samogródu, ks. Piotra Hanczaruka z Jaczna oraz hieromnicha Włodzimierza z monasteru w Sakach, który jest synem proboszcza parafii w Dąbrowie o. Mikołaja Dejneko.

Wśród obecnych na nabożeństwie byli także m.in: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz radna Rady Gminy Halina Raducha.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dziekan, przybliżając zgromadzonym osobę św. Apostoła Jana, ulubionego ucznia Jezusa, który był ze swym Nauczycielem przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach z Jego życia.

Po Liturgii, przy akompaniamencie dzwonów zebrani wzięli udział w uroczystej procesji z czytaniem czterech fragmentów Ewangelii i wygłoszeniem mnogoletstwija za hierarchów Cerkwi, Państwo i jej władze oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości.

Cerkiew w Dąbrowie Białostockiej jest najmłodszą w Dekanacie Sokólskim. Kamień węgielny pod jej budowę został położony w 1983 r. Już w 1985 r. została utworzona samodzielna parafia, której proboszczem został ks. Mikołaj Dejneko - pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego. W 1995 r. świątynia została konsekrowana przez abp Sawę. W ubiegłym roku zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub dokonał poświęcenia pięknych fresków, którymi od 2002 r. rozpoczęto pokrywanie ścian świątyni.

 

Adam Matyszczyk

Script logo