Święto parafialne w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wszystko było dziś związane ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Wspomnienie wydarzenia fundamentalnego dla chrześcijaństwa, modlitwa przy ołtarzu tekstem troparionu święta Paschy, pozdrawianie się wiernych słowami Chrystos Woskresie oraz Boska Liturgia sprawowana nie gdzie indziej jak właśnie w świątyni Zmartwychwstania Pańskiego. W taki sposób jaczniańscy parafianie celebrowali dzień patronalnego święta swojej wspólnoty.

W tak wyjątkowych okolicznościach Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk. Współcelebransami nabożeństwa byli: ks. prot. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. prot. Wiktor Tetiurka z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Jan Kiryluk z białostockiej parafii św. prot. Eliasza, ks. prot. Marek Kozłowski z Augustowa, ks. Dawid Sulima z Nowego Dworu, ks. Jan Tichoniuk - kapelan w monasterze Narodzenia NMP w Zwierkach oraz miejscowy proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

Wraz z parafianami modlitwy wznosił także ks. dziekan Andrzej Horaczy z rzymskokatolickiej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej. W trakcie świątecznej procesji chorągwie nieśli nie tylko dorośli. Świadectwo wiary niosąc ikony i małe chorągwie, dawały także dzieci. To ofiara anonimowego darczyńcy, przekazana i poświęcona przed rozpoczęciem dzisiejszego nabożeństwa.  

Po trzykrotnym procesyjnym okrążeniu jaczniańskiej cerkwi, ze słowem duchowego pouczenia do zgromadzonych zwrócił się o. Aleksander. Na przykładzie wielkiego postu i późniejszego święta Paschy mówił o sytuacji, w której po początkowych trudnościach czy po burzy, zawsze przychodzi wytchnienie radość i wychodzi słońce. Duchowny akcentował też fakt samego zmartwychwstania jako wydarzenia niepojętego dla ludzkiego umysłu, które stało się fundamentem chrześcijaństwa. Zniknięcie ciała z grobu i późniejsze ukazywanie się Chrystusa swoim uczniom, daje pewność autentyczności Jego zmartwychwstania i jest nadzieją na życie wieczne wszystkim wierzącym.  

Do uczestników uroczystości zwrócił się także proboszcz, dziękując wszystkim zgromadzonym za modlitwę i wspólne rozdzielanie paschalnej radości. 

 

Adam Matyszczyk

Script logo