Święto parafialne w Jacznie

  • Foto: Daniel Szczurko

    Foto: Daniel Szczurko

Święto parafii w Jacznie nie ma swojej stałej daty, uzależnione jest bowiem od święta Paschy, gdyż to właśnie Zmartwychwstaniu Pańskiemu poświęcona jest dostojna murowana świątynia w centrum wsi. Są jednak elementy, które pozostają niezmienne, niezależnie od daty, pogody i wszelkich innych okoliczności - to wielkanocna radość i spotkanie wiernych oraz większości duchownych okręgu sokólskiego, by wychwalać Tego, który powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć i będącym w grobach darował życie wieczne.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowia Północnego, towarzyszyli mu: ks. prot. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. prot. Wiktor Tetiurka z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Marek Kozłowski z Augustowa, ks. Łukasz Ławreszuk z Sokółki oraz miejscowy proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja wokół świątyni z radosnym przesłaniem Chrystos Woskresie, wygłaszanym trzykrotnie w każdą stronę świata.

W kazaniu o. Aleksander mówił o radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz o świadectwie wiary, jakim niewątpliwie jest cudowne zejście św. ognia. Wyraził też wdzięczność proboszczowi - o. Piotrowi za wielki trud pracy na parafii, którego efektem m.in. są remonty świątyń.

 

Adam Matyszczyk

Script logo