Święto parafialne w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wielkanoc, rozpoczynając 40-dniowy okres paschalnej radości, rozpoczyna też czas parafialnych świąt na Sokólszczyźnie. Pierwszym miejscem modlitewnego spotkania duchowieństwa i wiernych okręgu jest jak co roku Jaczno, gdzie w centrum wsi wzniesiona została cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, a trzeci dzień Paschy jest świętem tamtejszej wspólnoty. 

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył o. Aleksander Klimuk, w asyście: o. Jarosława Grygiewicza, o. Wiktora Tetiurki, o. Marka Kozłowskiego, o. Łukasza Ławreszuka, o. Dawida Sulimy oraz proboszcza - o. Piotra Hanczaruka.

W słowie skierowanym do zgromadzonych wiernych, o. Aleksander mówił o znaczeniu Zmartwychwstania Chrystusa, jako fundamencie wiary, jako centrum wszystkich świąt i wszystkich wydarzeń.

- Jeśli nie byłoby Zmartwychwstania Chrystusa, nie byłoby Jego Narodzenia, nie byłoby słów mówiących o Jego Matce - Przenajświętszej Bogurodzicy, nie bylibyśmy też w stanie zrozumieć innych świąt i innych ewangelicznych wydarzeń. W cerkwi mamy 12 Wielkich Świąt, a Zmartwychwstanie Pańskie jest ponad nimi wszystkimi - jest Świętem Świąt. Słowa "Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał", którymi witamy się z bliskimi i które wielokrotnie powtarzamy podczas paschalnych nabożeństw, świadczą o naszej wierze (...). Dziś raduje się cały świat, dziś świętują niebiosa, radujemy się i my. Skąd płynie ta radość? Stąd bracia i siostry, iż Jezus Chrystus swoim Zmartwychwstaniem otworzył nam bramy Królestwa Niebieskiego. Bramy, które były zamknięte grzechami naszych prarodziców Adama i Ewy. Do czasu Zmartwychwstania, dusze wszystkich, którzy odeszli, znajdowały się w piekle. Lecz gdy Chrystus otworzył bramy raju, jak mówi nam Ewangelia - zstąpił do piekła i wyprowadził stamtąd wszystkich sprawiedliwych po czym zabrał ich do raju. Dlatego właśnie powinniśmy się radować, gdyż już nie zginiemy w naszych grzechach, a poprzez pokajanije i Eucharystię mamy możliwość powrotnie zjednoczyć się z Bogiem, zaś po naszej śmierci możemy być współuczestnikami Jego Bożego Królestwa - mówił duchowny.

Zabierając głos, proboszcz podziękował wszystkim duchownym za wspólną modlitwę. Zwracając się do wiernych podkreślał ich rolę w Cerkwi.

- Szczególne podziękowania kieruję do was, bracia i siostry. Za waszą obecność w cerkwi, za to, że przezwyciężyliście wszelkie pokusy i ten dzień poświęciliście na modlitwę. Bez was nie byłoby ani nas, ani nabożeństwa, ani tej radości - nie byłoby komu odpowiadać "Prawdziwie Zmartwychwstał Chrystus". Dziękuję wam z całego serca - podkreślał o. Piotr.

Uroczystości zwieńczyła radosna paschalna procesja.

 

Adam Matyszczyk

Script logo