Święto parafialne w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Trzeci dzień Paschy Chrystusowej jest dniem parafialnego święta w Jacznie. W miejscowej cerkwi, górującej nad równinnym terenem okolicy, zebrała się dziś większość duchownych okręgu sokólskiego oraz liczni wierni. Na środku świątyni stała grobnica, na której od Wielkiego Piątku złożona była płaszczenica - symbolizująca ciało umęczonego Zbawiciela. Dziś grobnica była pusta, okryta jedynie skromnym białym płótnem, na którym leżała ikona Zmartwychwstania. To symbol pustego grobu Pańskiego, jaki zastali uczniowie Chrystusa, w trzeci dzień po Jego śmierci.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowa Północnego, w asyście: ks. Mikołaja Dejneko z Dąbrowy Białostockiej, ks. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu, ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, ks. Marka Kozłowskiego z Augustowa, ks. Justyna Jaroszuka z Sokółki, ks. Marka Wawreniuka z Białegostoku, oraz byłego proboszcza jaczeńskiej parafii ks. Piotra Omelczuka i obecnego proboszcza Piotra Hanczaruka. 

Prócz miejscowych parafian i przybyłych wiernych, na uroczystościach święta obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajewicz oraz komendant Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze ppłk SG Krzysztof Pampuch.

- Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem. Nie jest to wymyślona przez ludzi legenda, lecz realność - fakt, który wydarzył się tu, na naszej ziemi. Jezus Chrystus, poprzez męki i śmierć na krzyżu służył człowiekowi - służył każdemu z nas. I jest naszym odkupicielem biorąc wszystkie nasze grzechy na siebie. Zmartwychwstał, czym otworzył nam bramy niebiańskiego raju, utracone onegdaj przez Adama i Ewę. Dlatego właśnie tak radośnie i dostojnie przeżywamy to święto (...). -  powiedział w okolicznościowym kazaniu o. Aleksander.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja wokół świątyni z radosnym przesłaniem Chrystos Woskresie!

Wierni po raz kolejny spotkali się w świątyni, by wznieść modlitwy, ale co równie ważne - podtrzymać tradycję i przekazać ją swoim dzieciom. Młode pokolenie zaś, widząc starania swych dziadów i ojców, powinno być w obowiązku iść wytyczoną przez nich droga i owej tradycji nigdy nie zapomnieć. O inicjatywie, która ma za zadanie zachować i przekazać potomnym starania starszego pokolenia, opowiedział w późniejszej rozmowie proboszcz jaczeńskiej parafii i zarazem pomysłodawca akcji ks. Piotr Hanczaruk.

- Ciąży na nas wielka odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa przodków następnym pokoleniom. Stanowimy część łańcucha pokoleń i zobowiązani jesteśmy do wdzięczności tym, którzy byli przed nami. Mamy też świadomość odpowiedzialności za to, by przyszłe pokolenia również posiadały najcenniejszy dar, jakim jest wiara. Dlatego staramy się nieustannie dbać o cerkiew wybudowaną rękami naszych poprzedników, w tym o zachowanie w należytym stanie starych przedmiotów, które zostały przekazane cerkwi właśnie przez minione pokolenia. Mimo, iż niekiedy koszty odnowienia tych przedmiotów są dość znaczne, to chcemy poddać je oczyszczeniu i zabezpieczeniu, by przypominały wszystkim odwiedzającym o tej ofierze, która nie poszła w zapomnienie. Postanowiliśmy zatem wykorzystać w szczytnym celu możliwości jakie daje internet i to właśnie tam ogłosiliśmy zbiórkę funduszy na ten cel. Ofiary można wnosić drogą internetową poprzez stronę https://zrzutka.pl/z/cerkiewjacznorenowacja, na nr konta 03 8093 0000 0032 5187 2000 0010 lub też osobiście w parafii, nie zapominając przy tym o pozostawieniu informacji z imionami ofiarodawców i ich bliskich, których będziemy wspominać w modlitwach przed cudotwórczą jaczniańską Ikoną Matki Boskiej. Liczymy na dobre serca i głęboko wierzymy, że dzięki pomocy ludzi z całej Polski uda się nam się poddać renowacji żertwienniki, ewangelie, utensylia liturgiczne, krzyże, chorągwie, świeczniki, łampadki i kadzidła. Starsi parafianie oraz wierni, którzy już od nas odeszli, często oddawali ostatni grosz, by po tragicznym pożarze zakupić te przedmioty do nowobudowanej świątyni. Chcielibyśmy, by „namodlone" stare przedmioty służyły wszystkim wiernym jak najdłużej. Zapraszamy również do tego, by odwiedzać naszą świątynię - powiedział.

Poniżej prezentujemy listę przedmiotów, które pomysłodawcy chcieli by poddać renowacji:

1. Ewangelia duża (czyszczenie, złocenie, okład materiał) - 600 zł
2. Ewangelia mała (czyszczenie, złocenie, okład materiał) - 300 zł
3. Krzyż do noszenia na procesję (czyszczenie, lakierowanie, nowe ikony) - 2 szt. x 250 zł
4. Darochranitielnica w Siderce (czyszczenie, lakierowanie) - 200 zł
5. Czasza i diskos (czyszczenie, posrebrzanie) - 500 zł
6. Podświeczniki (czyszczenie, lakierowanie) - 3 szt. x 150 zł
7. Ikona do noszenia na procesji (czyszczenie, lakierowanie, nowe ikony) - 2 szt. x 250 zł
8. Czasza i diskos (czyszczenie, złocenie góry) - 300 zł
9. Krzyż naprestolny (duży czyszczenie, złocenie) - 450 zł
10. Swiecznik na trzy świece (czyszczenie, lakierowanie) - 100 zł
11. Łampadka i ramię w ikonostasie (czyszczenie, lakierowanie) - 2 szt. x 250 zł
12. Chorągwie metalowe do noszenia (czyszczenie, lakierowanie) - 2 szt. x 400 zł
13. Mały świecznik (czyszczenie, lakierowanie) - 2 szt. x 250 zł
14. Świecznik (czyszczenie, lakierowanie) - 2 szt. x 300 zł
15. Duży świecznik (czyszczenie, lakierowanie) - 2 szt. x 600 zł
16. Łampadka i ramię kioty boczne (czyszczenie, lakierowanie) - 2 szt. x 100 zł
17. Łampadki (czyszczenie, lakierowanie) - 2 szt. x 50 zł
18. Panichidnik w Jacznie (czyszczenie, lakierowanie) - 350 zł
19. Panichidnik w Siderce (czyszczenie, lakierowanie) - 200 zł
20. Kadzidła (czyszczenie) - 3 szt. x 100 zł

Postępy w renowacji poszczególnych przedmiotów będzie można śledzić na fanpage parafii: www.facebook.com/CerkiewJaczno oraz na kanale yt: www.youtube.com/BlizejCerkwi

W ubiegłym roku wspólnocie wiernych z Jaczna udało się zebrać fundusze i wyremontować przeciekającą główną kopułę cerkwi, zaś w tym roku planują oni wykonać częściowy remont elewacji.

 

Adam Matyszczyk

Script logo