Święto parafialne w Kuźnicy

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W tradycji Cerkwi prawosławnej krzyż zajmuje miejsce szczególne, a oddawanie mu czci ma wielowiekowy fundament teologiczny. Modlitwa wznosi się ku ukrzyżowanemu na nim Chrystusowi i od Niego płynie wszelka pomoc oraz otrzymywane przez wiernych łaski. Taka modlitwa wznoszona była dziś w cerkwi w Kuźnicy - jedynej świątyni na Sokólszczyźnie, poświęconej w cześć Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Uroczystościom parafialnego święta przewodniczył zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub. 
 
Pomimo dość chłodnego i mglistego poranka, bardzo wielu wiernych postanowiło wtorkowe przedpołudnie poświęcić na modlitwę w pięknej kuźnickiej cerkwi. Zgromadziwszy się na wzgórzu, nieopodal polsko-białoruskiej granicy, najpierw uczestniczyli oni w molebnie z poświęceniem wody, następnie w uroczystej procesji wyszli na spotkanie arcypasterza. Hierarchę przywitali także: młodzież z miejscowego bractwa, wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz, komendant placówki Straży Granicznej w Kuźnicy płk SG Zbigniew Awdziej, starosta cerkiewny Jerzy Szoka oraz proboszcz ks. prot. Jarosław Grygiewicz. 
 
Arcypasterską Boską Liturgię współcelebrowało dziewięciu duchownych, zaś modlitwie towarzyszył chór pod dyrekcją lektora Daniela Grygiewicza.

W wygłoszonej homilii abp Jakub mówił o krzyżu, jako centrum teologii i wiary.

- Wszystko skoncentrowane jest wokół krzyża, na krzyżu bowiem dokonało się nasze odkupienie. Jak słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg. św. Ewangelisty Jana - który był świadkiem tych wydarzeń, Jezus Chrystus ze swojej woli wszedł na krzyż po to, żeby umrzeć na krzyżu i przez to dać życie każdemu wierzącemu w Niego. W tym zawierała się cała misja naszego Zbawiciela, począwszy od tego gdy Bóg stał się człowiekiem, a później oddał swoje życie za ludzi, by ich zbawić (...). Dzisiejsze święto wprowadza nas w tematykę krzyża także z powodu pewnego wydarzenia historycznego. To odnalezienie krzyża, na którym był ukrzyżowany Chrystus, uroczyste jego wyniesienie do wybudowanej w Jerozolimie świątyni i umiejscowienie go tam. Zanim go tam umiejscowiono w 326 r., ówczesny patriarcha Jerozolimy, by tłumy które się wówczas zgromadziły mogły zobaczyć krzyż, podnosił go bardzo wysoko na wszystkie strony świata. To stąd dzisiejsze święto nazywa się świętem Podwyższenia Krzyża Świętego - mówił. 


W dalszych słowach hierarcha przytoczył trzy fragmenty listów apostolskich głoszących o krzyżu, odpowiadając przy tym na pytanie, dlaczego chrześcijanie oddają cześć krzyżowi.

- Bardzo często spotykamy się z pytaniami: "Po co czcicie krzyż, przecież jest to narzędzie kaźni?". Czcimy krzyż ponieważ to na nim został ukrzyżowany Zbawiciel i na nim dokonało się zbawienie. To było miejsce ofiary. Można więc powiedzieć, iż krzyż był tym ołtarzem, na którym została przyniesiona ofiara samego Boga, byśmy my byli zbawieni - dodał.


Przed trzydziestoma laty proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy - ks. prot. Jarosław Grygiewicz, rozpoczął kapłańską drogę, przyjmując w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku święcenia diakonatu (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.). Życzenia ze strony duchownych okręgu, parafian i rodziny, wybrzmiały już wcześniej. Dziś, na okoliczność tego pięknego jubileuszu, o. Jarosława pozdrowił abp Jakub, dziękując mu przy tym za wieloletnią posługę, opiekę duchową oraz dbałość o świątynię, którą mu powierzono.

- Dziś chcę wyrazić o. Jarosławowi wdzięczność za wszystkie te lata posługi, poczynając od decyzji wyboru takiej drogi, poprzez posługę w Białymstoku i w Sokółce, a także tu w waszej parafii - powiedział. 


Wyrazem wdzięczności za trud trzydziestoletniej posługi kapłańskiej był list pochwalny, wystosowany przez zwierzchnika diecezji i uroczyście odczytany wszem wobec na zakończenie uroczystości parafialnego święta.


Do życzeń i podziękowań przyłącza się także zespół redakcyjny portalu www.ceriew-sokolka.pl. Czcigodny Ojcze Jarosławie, dziękujemy za nieustającą modlitwę za nas grzesznych, za wnikliwe lekcje religii i cenne życiowe rady. Dziękujemy za otwarte drzwi parafialnego domu, wspieranie w trudnych chwilach i dzielenie z nami rodzinnych radości. Dziękujemy za dbałość o otrzymane od poprzedników świątynie i twarde krzewienie wiary - zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Ten piękny jubileusz dotyczy nie tylko o. Jarosława ale i matuszki Krystyny, która przez cały ten czas wspiera swojego męża i niesie niełatwą posługę małżonki kapłana. Życzymy Błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia i sił na dalsze lata posługi oraz radości w każdym dniu - na długie i dobre lata! 


O. Jarosław urodził się 3 kwietnia 1966 r., w Białymstoku. W 1973 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 27 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. W 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które wraz z maturą ukończył w 1985 r. Dalsze nauki teologiczne kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. 25 czerwca 1987 r., w klasztorze Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej - z rąk Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego, przyjął święcenia lektoratu. 28 lipca 1991 r., zawarł związek małżeński z Krystyną Makarewicz. W latach 1988 - 1992 zatrudniony był w charakterze kustosza i psalmisty przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, a także jako psalmista w białostockiej parafii św. Marii Magdaleny. Święcenia diakonatu i kapłańskie przyjął z rąk ówczesnego zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Sawy. Kapłanem został w Niedzielę Pięćdziesiątnicy - święto, które uważane jest za początek Cerkwi Chrystusowej. W latach 1992 - 2008 był wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. W tym czasie pełnił duszpasterską posługę w miejscowym szpitalu oraz nauczał religii w sokólskich szkołach. Ponadto, od 1 września 2004 r., do 19 stycznia 2005 r. pełnił dodatkowo obowiązki proboszcza parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu. Z dniem 10 marca 2008 r., o. Jarosław mianowany został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, którą to funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego. Za pracę dla dobra Cerkwi duchowny nagrodzony został: nabiedrennikiem (1992), skufią (1993), kamiławką (1995), złotym krzyżem (1999), protoijerejstwem (2003), palicą (2006) oraz krzyżem z ozdobami (2012).

 

Adam Matyszczyk

 
 

 

Script logo