Święto parafialne w Nowowoli

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

We wsi Nowowola, nieco na uboczu, na urokliwym wzgórzu łagodnie wybijającym się pośród okolicznych pól, stoi skromna cmentarna kaplica poświęcona w pamięć Wszystkich Świętych. To jedyna prawosławna świątynia w gminie Janów - najbardziej wysunięta na zachód w powiecie sokólskim. W 1908 r., samodzielna i dość liczna - bo składająca się z ok. 150 rodzin parafia, świętowała tu konsekrację nowej cerkwi. Drewniana świątynia nie przetrwała jednak niespokojnych powojennych czasów i spłonęła wraz z całym wyposażeniem. W latach siedemdziesiątych, staraniami związanej z nowowolską parafią Pani Stefanii Dobreńczyk i czynem społecznym już znacznie mniej licznej, bo składającej się z ok. 30 rodzin wspólnoty wiernych, wśród wiekowych nagrobków wzniesiono nową, murowaną kaplicę. To tu bije duchowe serce 24-osobowej obecnie wspólnoty, administracyjnie wchodzącej w skład parafii w Sokółce.  

Dziś, w dniu parafialnego święta nie było tu tłumu ludzi, ani straganów ze słodyczami i zabawkami. Była za to specyficzna, cicha duchowa atmosfera. Co ciekawe gros modlących się osób stanowili młodzi ludzie, którzy pomimo zmiany miejsca zamieszkania, nie zapominają o korzeniach, o swoich rodzicach i dziadkach oraz o skromnej acz bardzo zadbanej kapliczce, fundamencie swojej wiary.

Zanim proboszcz ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk rozpoczął Boską Liturgię, modlił się wraz z parafianami nad grobami tu spoczywających. Ich imiona wspominano też podczas sprawowanej następnie Panichidy.

Pozdrawiam was bracia i siostry z dniem pamięci Wszystkich Świętych. Jeśli mowa w istocie o wszystkich świętych, to i mój patron dziś jest wspominany i patron każdego z was, dlatego w zasadzie każdego można pozdrowić dziś z dniem imienin (...). W cerkwi prawosławnej pamięć wszystkich świętych wspominana jest zawsze w niedzielę następującą po święcie Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, które to święto jest początkiem Cerkwi. Jest początkiem tych, którzy nie widzieli Chrystusa, nie byli świadkami cudów, nie widzieli cudownego nasycenia pięciu tysięcy osób i nie byli świadkami wskrzeszania zmarłych, a uwierzyli słowom apostołów. Od tego momentu swój początek ma cerkiew wierzących. Cerkiew budowana jest na świętości, dlatego właśnie dziś - w tydzień po zesłaniu Ducha Świętego, świętujemy Ich pamięć - powiedział proboszcz.

 

Adam Matyszczyk

    

Script logo