Święto parafialne w Starej Grzybowszczyźnie

  • Foto: Filip Wołosiuk

    Foto: Filip Wołosiuk

Kalendarz cerkiewny mierzy czas i oznacza daty ważnych wydarzeń. Wspomina świętych, ich przyjście na świat i żywoty. Szczególnie czczone są Boże Narodzenie, Narodzenie Bogurodzicy oraz Narodzenie Jana Chrzciciela. Jak co roku, pamięć o synu Zachariasza i Elżbiety zgromadziła wiernych w filialnej cerkwi, w Starej Grzybowszczyźnie.

Liturgię, poprzedzona małym oświeceniem wody, sprawował dziekan sokólski ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk i ks. mitrat Aleksander Klimuk. Wierni dotarli z różnych miejscowości aby pokrzepić się mocą święconej wody i św. Eucharystii. Harmonijnie współgrała przyroda: śpiew ptaków, szum lasu i błękitne niebo. O. Włodzimierz w słowie skierowanym do zebranych przypomniał żywot świętego, historię jego rodziców. Odniósł się również do czasów współczesnych oraz tego miejsca, które Bóg wybrał na modlitwę, a nam zostało o nie się troszczyć i je pielęgnować. O. Aleksander podziękował zebranym za obecność i zaprosił na przyszłe nabożeństwa.

W świątyni ustawione jest rusztowanie prowadzące do malowideł w kopułę głównej. Konserwatorzy sztuki przeprowadzili oględziny i ocenili ich stan. Da Dobry Bóg, że kiedyś zostaną odrestaurowane. Przyjezdni i miejscowi wierni pokrzepieni modlitwą, radośnie opuszczali to święte miejsce.

 

m. Ludmiła Klimuk

Script logo