Święto parafialne w Suwałkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

To był ważny dzień dla parafii w Suwałkach, otwierający poniekąd nową kartę w jej bogatej historii. Po raz pierwszy uroczystość parafialnego święta obchodzono w obrębie Dekanatu Sokólskiego, do którego od 2022 r., należy suwalska wspólnota wiernych. Mieszczącą się na cmentarzu przy ul. Zarzecze 6 drewnianą świątynię wybudowano w latach 1891 - 1892 r. Dziś modlitwy wznosili w niej duchowni i licznie zgromadzeni parafianie. 

"Jestem bardzo zadowolony z faktu, iż suwalska parafia została częścią Okręgu Sokólskiego. Mam nadzieję, iż bliskość parafii Sokólszczyzny sprawi, że na parafialnym święcie - w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przy Ołtarzu Najwyższego stanie większa liczba duchownych, przez co święto będzie miało bardziej radosny i podniosły charakter" - mówił w lutym tego roku proboszcz o. Marek Kozłowski, dowiedziawszy się o decyzji abp Jakuba włączającej suwalską wspólnotę w skład dekanatu. Istotnie, dziś proboszcz nie był sam, a świąteczną Boską Liturgię, której przewodniczył o. Adrian Charytoniuk, sprawowało 3 duchownych. Dziś proboszcz dziękował zgromadzonym za przybycie i wspólną modlitwę.

- Chcę podziękować duchownym, którzy uczestniczyli w nabożeństwie i rozdzielali z nami świąteczną radość. Mam nadzieję, że w przyszłości duchowni będą modlić się razem z nami jeszcze liczniej. Dziękuję wszystkim wam, że przyszliście się dziś pomodlić w dzień parafialnego święta. Gdzie dwóch czy trzech zebranych w imię moje, tam jestem pośród nich, tak mówi Chrystus. Dziś więc i Chrystus jest z nami i wszyscy święci - mówił proboszcz.

W dalszych słowach o. Marek podziękował radzie parafialnej oraz wszystkim osobom, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznego parafialnego święta.

O. Dawid - w przygotowanym kazaniu mówił o dążeniu do świętości wzorując się na życiu świętych i korzystając z dobrodziejstw Cerkwi, jakimi są sakramenty spowiedzi i Eucharystii.

Uroczystości zwieńczyła świąteczna procesja.

Początki prawosławia na tych terenach sięgają czasów carskich. Na obszarze Suwałk funkcjonowały cztery cerkwie, z liczbą wiernych sięgającą bez mała 2 tysięcy. Zawiłości historyczne oraz czasy wojen sprawiły, iż obecnie jedyną prawosławną świątynią w mieście jest wspomniana cerkiew Wszystkich Świętych. Do 1940 r. funkcjonowała ona jako kaplica cmentarna, zaś w 1956 r. otrzymała status cerkwi parafialnej samodzielnej parafii prawosławnej. W maju 2003 r., obiekt wpisano do rejestru zabytków. W ostatnich latach, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, świątynia przeszła kompleksowy remont, dzięki czemu jest obecnie zachowaną w doskonałym stanie perłą architektoniczną Suwalszczyzny i Podlasia. 

 

Adam Matyszczyk

Script logo