Ufność i modlitwa pomaga dbać o cerkiew w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Niewielka wspólnota parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie nieustannie dba o cerkiew wybudowaną rękami swoich poprzedników. W tym roku mija już 35 lat od tragicznego pożaru, który doszczętnie strawił starą drewnianą cerkiew. Szczera modlitwa i głęboka ufność wiernych pozwoliła nie tylko odbudować świątynię, ale codziennie o nią dbać i sukcesywnie wyposażać w nowe piękne elementy.

- Jako proboszcz składam serdeczne, z serca płynące podziękowania wszystkim oficjalnym i anonimowym darczyńcom. Bóg tak bardzo obdarzył naszą wspólnotę swoją bezgraniczną miłością. Dzięki waszym modlitwom i ofiarom udało się ciągu ostatnich dwóch lat zmienić wygląd najświętszego miejsca w cerkwi, jakim jest prezbiterium. Prestoł, na którym sprawowana jest święta Eucharystia, zyskał nowy, ręcznie rzeźbiony okład, który doskonale komponuje się z ikonostasem. W podobnym stylu rzeźbiarze wykonali także żertwiennik, dzięki czemu prezbiterium wygląda obecnie i pięknie i dostojnie - jak przystało na część ziemi poświęconą Bogu. Całość dopełniły czerwone dywany rozesłane w całej części ołtarzowej i na solei, oraz siedmioramienny świecznik przekazany naszej wspólnocie przez ks. mitrata Michała Niegierewicza, proboszcza parafii św. Trójcy w Hajnówce. Serdecznie dziękujemy ojcze Michale za ten dar. Cerkiew wzbogaciła się także o rzeźbiony drewniany krzyż, znajdujący się na prestole oraz naczynie do święcenia wody. Zamontowaliśmy też poręcze, by starsze osoby mogły bezpiecznie wspiąć się po schodach idąc do cerkwi - powiedział o. Piotr Hanczaruk.

W najbliższym czasie parafię w Jacznie czeka duże wyzwanie. Pilnego remontu wymaga elewacja świątyni, konieczna przede wszystkim aby zabezpieczyć mury ale też ze względów estetycznych. 

- Pamiętając o słowach: "Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują" (Ps 127,1), prosimy Najwyższego byśmy zdołali jeszcze bardziej zjednoczyć się w modlitwie i ufności we własne siły, a także byśmy spotkali na swojej drodze dobre otwarte serca innych, którzy pomogą nam w czekających nas inwestycjach i będą się wraz z nami cieszyć z efektów prac. Czujemy wielką odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa przodków następnym pokoleniom. Stanowimy bowiem część łańcucha pokoleń i zobowiązani jesteśmy do wdzięczności tym, którzy byli przed nami, mając też świadomość odpowiedzialności za to, by przyszłe pokolenia również posiadały najcenniejszy dar, jakim jest wiara. Głęboko wierzymy, iż z Bożym błogosławieństwem pokonamy wszelkie trudności realizując swe zamierzenia, nieustannie wznosząc modlitwy przed cudotwórczą Jaczeńską Ikoną Matki Boskiej - dodał proboszcz.

 

Adam Matyszczyk

Script logo