.Wielka Sobota

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

"Dostojny Józef z drzewa zdjął przeczyste ciało Twoje, całunem czystym owinął i wonnościami namaściwszy w nowym złożył grobie" - troparion Wielkiej Soboty.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, w cerkwiach Dekanatu Sokólskiego.

Adam Matyszczyk

 • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, fot. m. Krystyna Grygiewicz

  Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, fot. m. Krystyna Grygiewicz

 • Cerkiew św. ap. Piotra i Pawła w Samogródzie, fot. m. Ewa Charytoniuk, Paweł Kuklik

  Cerkiew św. ap. Piotra i Pawła w Samogródzie, fot. m. Ewa Charytoniuk, Paweł Kuklik

 • Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach, fot. Katarzyna Oniśko-Zubowicz

  Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach, fot. Katarzyna Oniśko-Zubowicz

 • Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie, fot. Mikołaj Kozłowski

  Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie, fot. Mikołaj Kozłowski

Script logo