Wielkopostne gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk, zaś sprawowanej następnie Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył Biskup Supraski Andrzej.

Rekolekcje, zarówno dla wiernych jak i kapłanów, to czas pokajanija, oczyszczenia i duchowego umocnienia podczas trwającego Wielkiego Postu oraz element przygotowania do zbliżającego się święta Paschy. W dzisiejszym modlitewnym spotkaniu, prócz duchowieństwa uczestniczyli także miejscowi parafianie.

- W dniu dzisiejszym wspólnie przystąpiliśmy do kielicha Eucharystycznego, łącząc się w ten sposób z naszym Nauczycielem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Jest to niezwykle ważny moment, gdyż poprzez ten sakrament - żyjąc tu na ziemi, czerpiemy pierwiastek życia wiecznego - powiedział na zakończenie nabożeństwa bp Andrzej. - Każda niedziela Wielkiego Postu przybliża nas do centralnego punktu naszego Zbawienia, jakim jest Pascha Chrystusowa. Zmartwychwstania jednak by nie było, gdyby wcześniej nie poprzedziło go ukrzyżowanie. Chrystus uczy nas tym samym, by właściwie przygotowywać się do ważnych wydarzeń, przygotowywać postem i modlitwą (...). Pamiętajmy, iż wystawiając swoje ciało na ascezę odpychamy od siebie szatana, unika on bowiem tych, którzy postem i modlitwą starają się przybliżać do Boga - dodał.

W dalszych słowach arcypasterz mówił o patronie minionej - IV Niedzieli Wielkiego Postu, św. Janie Klimaku, wielkiemu ascecie żyjącemu na przełomie VI i VII wieku. Przez 40 lat prowadził on pustelniczy tryb życia, pozostawiając po sobie wielkie dzieło, znane współczesnym jako „Drabina Raju", w którym na podstawie doświadczeń świętobliwych mnichów oraz własnego, przedstawił trzydzieści trzy stopnie duchowego doskonalenia się człowieka. Hierarcha wskazywał na ową księgę, nazywaną też "Kluczem do drzwi Niebios", jako dziele ważnym nie tylko w kręgach ascetycznych i mniszych, ale jako obowiązkowej do poznania dla każdego wierzącego człowieka, gdyż uczy ona jak żyć i jak doskonalić się duchowo.

Na zakończenie bp Andrzej pozdrowił zgromadzonych w nowodworskiej cerkwi od ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakuba, życząc wytrwałości w pozostałym okresie postu. Arcypasterz podziękował też dziekanowi okręgu sokólskiego - o. Włodzimierzowi Misiejukowi za organizację rekolekcji, a także gospodarzowi wspólnoty - o. Dawidowi Sulimie, za przyjęcie duchownych w swojej świątyni. Hierarcha wyraził też wielką radość z uwagi na obecność parafian, którzy wespół z duchownymi przystąpili dziś do spowiedzi i Eucharystii.  

 

Adam Matyszczyk

Script logo