Wikariusz parafii w Sokółce

  • ks. Łukasz Ławreszuk

    ks. Łukasz Ławreszuk

ks. Łukasz Ławreszuk

Urodził się 19 grudnia 1983 r. w Białymstoku. W latach 1998 - 2002 uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, następnie do 2005 r. kontynuował naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 4 grudnia 2003 r., podczas trwania nauki w seminarium, przyjął postrzyżyny lektorskie z rąk metropolity Sawy. Seminarium ukończył w 2005 r. broniąc pracę licencjacką pt. "Wpływ nauki św. Apostoła Pawła na treść Ewangelii według św. Apostoła Łukasza". W latach 2005 - 2008 studiował w Akademii Teologicznej w Sankt Petersburgu - Rosja, gdzie obronił pracę kandydacką na temat: "Historia i skutki Soboru Apostolskiego według Księgi Dziejów i listu do Galacjan" uzyskując tytuł kandydata nauk teologicznych. Po powrocie do kraju kontynuował naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2010 r. uzyskał tytuł magistra teologii broniąc pracę na temat: "Pokora w życiu chrześcijanina". 1 października 2010 r. wstąpił w związek małżeński z Pauliną Charkiewicz. W 2011 r. w Wyższej Szkole Oficerskie Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeszedł kurs szkolenia kadr rezerwy (oficerski) w ramach długotrwałych ćwiczeń wojskowych. 11 września 2011 r., z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba przyjął święcenia diakońskie, zaś 22 września z rąk Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy przyjął święcenia kapłańskie. Od 3 października 2011 r. do 31 sierpnia 2018 r. był proboszczem parafii w Ełku i Suwałkach. Od 1 września 2018 do 31 lipca 2020 pełnił funkcję wikariusza parafii w Gdańsku. Z dniem 1 sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

Script logo