Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa

 • Foto: Barbara Matyszczyk

  Foto: Barbara Matyszczyk

"Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" - troparion święta.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - święto z grona dwunastu Wielkich Świąt Prawosławia. Wydarzenie opisywane przez ewangelistów, liturgicznie związane jest z poprzedzającą Sobotą Wskrzeszenia Łazarza, która jawi się swoistym praobrazem zwycięstwa życia nad śmiercią. Te dwa dni stanowią też okres przejściowy pomiędzy zakończonym w piątek Wielkim Postem, a rozpoczynającym się w jutro Wielkim Tygodniem. Na pamiątkę jednego z ważniejszych wydarzeń i ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, kapłani przyodziani w zielone szaty liturgiczne, święcą gałązki przyozdobione kwiatami i wstążkami - na pamiątkę tych rzucanych Zbawicielowi pod nogi, wierni zaś zanoszą je do swoich domów i przechowują przez kolejny rok, jako symbol życia i zwycięstwa.

O dostępność świątecznych palemek zadbało Bractwo św. Spirydona, organizując w minioną sobotę wielopokoleniowe warsztaty. Wspólnymi siłami zarówno młodszych i starszych udało się przygotować ponad 500 wierzb. Poprzednimi laty palemki można było nabyć w sokólskiej cerkwi, dziś zaś - przed niedzielną Boską Liturgią, dostępne były także w Krynkach, Samogródzie, Kuźnicy, Nowym Dworze i Jacznie. Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie akcji, a także wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.

Uroczystości Niedzieli Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w cerkwiach Dekanatu Sokólskiego oraz warsztaty przygotowania palemek.

 

Adam Matyszczyk

 • Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, fot. Barbara Matyszczyk

  Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, fot. Barbara Matyszczyk

 • Cerkiew św. ap. Piotra i Pawła, fot. m. Ewa Charytoniuk

  Cerkiew św. ap. Piotra i Pawła, fot. m. Ewa Charytoniuk

 • Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, fot. Daniel Skomin

  Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, fot. Daniel Skomin

 • Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach, fot. Bartek Utko

  Cerkiew Narodzenia NMP w Krynkach, fot. Bartek Utko

 • Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze, fot. Łukasz Jabłoński

  Cerkiew św. Mikołaja w Nowym Dworze, fot. Łukasz Jabłoński

 • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, fot. m. Krystyna Grygiewicz

  Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, fot. m. Krystyna Grygiewicz

 • Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, fot. Katarzyna Sanik

  Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, fot. Katarzyna Sanik

 • Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie, fot. Mikołaj Kozłowski

  Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie, fot. Mikołaj Kozłowski

 • Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach, fot. Mikołaj Kozłowski

  Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach, fot. Mikołaj Kozłowski

 • Fot. Ewa i Paweł Jurgiel

  Fot. Ewa i Paweł Jurgiel

Script logo