Wspomnienie św. Antoniego Wielkiego w Krynkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Zgodnie z leciwą już tradycją, 26 czerwca parafianie odwiedzają cmentarz w Krynkach, by pokłonić się przed ikoną św. Antoniego Wielkiego, patrona miejscowej, drewnianej kaplicy i prosić o wstawiennictwo u Najwyższego Boga.

Cerkiew wznosi się na wzgórzu, ponad setki okalających ją grobów. Stając u podnóża wzniesienia napotkamy na schody, które swoją architekturą przywodzą na myśl te na św. Górze Grabarce. Wspinając się ku górze, można podziwiać skromną acz bardzo zadbaną cerkiewkę, której uroku dodaje panorama na wiekowe pomniki minionych pokoleń. Pomniki nadgryzione zębem czasu, lecz niezapomniane przez obecnie żyjących. Niezwykle wzruszającym był widok stawiania znicza przy pochylonym nagrobku, który stracił już wieńczący go krzyż i na którym niewidoczne już były litery. To, co na szlifowanym kamieniu zatarły wiatr i deszcz, w gorącym sercu na wieczność przywodzi ludzka pamięć i przekaz z pokolenia na pokolenie.

Uroczystą Boską Liturgię odprawił ks. Adrian Charytoniuk, zaś ks. mitrat Aleksander Klimuk, ks. Mirosław Łuciuk oraz ks. Piotr Charytoniuk, wraz z wiernymi modlili się nad grobami, kropiąc mogiłki święconą wodą.

- Bracia i siostry, spotkaliśmy się dziś, by świętować pamięć św. Antoniego Wielkiego - patrona tej kaplicy. Tak jak słyszeliśmy w troparionie, św. Antoni był współbiesiadnikiem aniołów. Uważany jest również za twórcę monastycyzmu. Dzisiaj spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu i łączymy współbiesiadowanie św. Antoniego z aniołami z waszym współbiesiadowaniem z tymi, którzy odeszli. Przychodzicie, wspominacie ich i towarzyszycie im zapewne częściej, niż w te dni, w które sprawowane jest nabożeństwo na cmentarzu. Pamiętacie o nich i oddajecie im cześć, a więc trafiają do was słowa kończące dzisiejszą modlitwę - "wiecznaja pamiat' ". Jeżeli my będziemy pamiętać o naszych przodkach, to ci, którzy będą żyli po nas i o nas będą pamiętać. Jeżeli zaś nie będzie pamięci o tych, którzy byli przed nami, nie będzie nadziei na przyszłość - powiedział do licznie zgromadzonych wiernych o. Adrian.

Na koniec głos zabrał także proboszcz, o. Piotr, dziękując za przybycie zarówno duchownym jak i wiernym oraz wyrażając wdzięczność za wspólna modlitwę.

Kaplica na kryńskim cmentarzu została wybudowana w 1872 r. Z uwagi na bardzo zły stan świątyni, w latach 1989 - 1996 dokonano jej generalnego remontu. Ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności było poświęcenie cerkwi po remoncie, którego w 1996 r. dokonał ówczesny zwierzchnik Diecezji Białostocko - Gdańskiej abp Sawa. W parafialnej kronice zachowały się zapisy i zdjęcia z tego okresu.

 

Adam Matyszczyk

Script logo