Wspomnienie św. Niewiast Niosących Wonności w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W kalendarzu świąt Dekanatu Sokólskiego od niedawna jest kolejne, które można uroczyście celebrować w poświęconej mu świątyni. Dziś, w dniu wspomnienia św. Niewiast Niosących Wonności, wierni licznie zgromadzili się w Jacznie, gdzie Żenom Mironośnicom poświęcona jest miejscowa, wyremontowana przed dwoma laty kaplica. 

Świąteczną Boską Liturgię sprawował proboszcz miejscowej wspólnoty wiernych - ks. Piotr Hanczaruk. 

W słowie duchowego pouczenia o. Piotr mówił o kultywowaniu tradycji pozdrawiania się słowami Chrystos Woskresie, które to słowa przez cały paschalny okres przypominają wiernym o zmartwychwstaniu i radości z możliwości życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

Proboszcz zwrócił też uwagę na niezachwiana wiarę oraz wielką siłę i odwagę niewiast, które postanowiły w tym trudnym czasie po ukrzyżowaniu Zbawiciela, przyjść i namaścić Jego ciało. Kaznodzieja stawiał kobiety jako przykład postępowania w trudnych chwilach także i w czasach nam współczesnych, gdy niejednokrotnie wiara człowieka poddawana jest próbom. Duchowny wskazywał też, że wszystko jest możliwe, gdy człowiek wsłucha się w wole Bożą i stara się iść przez życie wskazaną drogą.

Dzisiejsze święto określane jest mianem prawosławnego dnia kobiet, dlatego też wszystkim niewiastom odwiedzającym nasz portal życzymy błogosławieństwa Bożego, miłości i dobrego zdrowia na długie i dobre lata!

Po nabożeństwie i świątecznej procesji można było też poświęcić groby spoczywających na tutejszej nekropolii.

 

Adam Matyszczyk

Script logo