Wspomnienie św. Niewiast Niosących Wonności w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W trzecią paschalną niedzielę, Cerkiew czci pamięć św. Niewiast Niosących Wonności. Kobiet, które jako pierwsze dowiedziały się o pustym grobie Pańskim, przekazując ową radosną wieść apostołom. Dziś, po długiej przerwie - po raz pierwszy i radosny świętowano ów dzień w Jacznie, gdzie Żenom Mironośnicom poświęcona jest miejscowa kaplica. 

Boską Liturgię sprawowali: ks. prot. Adrian Charytoniuk w Samogródu oraz proboszcz ks. Piotr Hanczaruk. 

W okolicznościowym kazaniu o. Adrian, na przykładzie św. Niewiast Niosących Wonności, mówił o ważnej roli kobiet w Cerkwi, o ich sile i odwadze oraz nade wszystko wierze, która nie została złamana nawet w momencie największej próby - w trakcie męki i ukrzyżowania Chrystusa.  

Z racji stanu technicznego jaczniańskiej kaplicy, od lat 90-tych jej święto nie było celebrowane tak uroczyście. Teraz, kiedy świątynia jest wyremontowana, wspomnienie patronek wpisze się na stałe w parafialny kalendarz, podobnie jak święcenie grobów, które odbywać się będzie po zakończonym tego dnia nabożeństwie.  

- Pozdrawiam ze świętem naszej kaplicy. Po tym tragicznym wydarzeniu, gdy w naszej parafii spłonęła cerkiew i tu były wznoszone modlitwy, historia zatacza koło. Gdy odbudowano główną cerkiew, ta kaplica w pewnym sensie - głównie modlitewnym, ostała nieco zapomniana. Teraz, dzięki waszym ofiarom, modlitwom i wsparciu, po raz pierwszy od lat ok. 90-tych, była sprawowana Święta Liturgia w dniu jej święta - mówił proboszcz do zgromadzonych parafian. W dalszych słowach duchowny podziękował o. Adrianowi oraz chórowi i obecnym wiernym, za wspólną modlitwę.  

Dzisiejsze święto określane jest mianem prawosławnego dnia kobiet, dlatego też wszystkim niewiastom odwiedzającym nasz portal życzymy błogosławieństwa Bożego, miłości i dobrego zdrowia na długie i dobre lata!

 

Adam Matyszczyk

Script logo