Wspomnienie św. proroka Eliasza w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Środek tygodnia, normalny dzień pracy, a mimo to w znajdującej się w centrum Jaczna cerkwi zgromadziło się kilkunastu duchownych, liczni goście i tłum wiernych. Cóż tak ważnego sprawiło, iż tak wielu pozostawiło codzienne obowiązki i przybyło dziś do cerkwi? To siła modlitwy i tradycji. Międzypokoleniowy przekaz, który wiarę ojców krzewi wśród dzieci i każe z należytą czcią i szacunkiem wspomnieć świętego, który przez lata opiekował się tą parafią - i czyni to nadal.

Uroczystości w dzień wspomnienia proroka Eliasza rozpoczęły się molebnem z oświęcenia wody. Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył o. archimandryta Sergiusz z monasteru w Supraślu - kapelan krajowy Państwowej Straży Pożarnej. Towarzyszyli mu: dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, ks. prot. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. prot. Wiktor Tetiurka z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Marek Kozłowski z Augustowa, ks. prot. Justyn Jaroszuk z Krynek, ks. prot. Adrian Charytoniuk z Samogródu, ks. Sylwester Klebus z parafii w Juszkowym Grodzie, ks. Piotr Makal z białostockiej parafii św. Mikołaja, ks. Dawid Sulima z Nowego Dworu, ks. diakon Michał Gajko oraz miejscowy proboszcz ks. Piotr Hanczaruk. 

Odpowiadając na zaproszenie proboszcza, o pokój w Ojczyźnie oraz pomyślność jej mieszkańców, pogodę i obfite plony modlili się także: ks. kanonik Wojciech Ejsmont, wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze por. sg Paweł Piekarski oraz prezes OSP w Jacznie Andrzej Białomyzy.

Jaczniańska parafia już dawno podczas nabożeństwa nie gościła tylu duchownych, ale z całą pewnością nigdy nie widziała tylu prysłużników i tak licznego chóru. To za sprawą trwającego obozu dla dzieci, w nieodległym obiekcie Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wypoczywające tam dziewczynki wspomagały swym piękny śpiewem doświadczonych chórzystów, chłopcy zaś ochoczo towarzyszyli kapłanom w sprawowaniu Liturgii.  

W słowie duchowego pouczenia o. Marek wspomniał życie św. proroka Eliasza, w trudnych czasach niemal 3 tysiące lat temu, zwracając szczególną uwagę na głoszone przez niego słowa o konieczności prawdziwej wiary w jedynego Boga. To przesłanie wskazywał też jako ponadczasowe i obowiązujące także współcześnie żyjącym.

- Eliasz pouczał: przestrzegajcie przykazań Bożych, czcijcie prawdziwego Boga! Te słowa są skierowane także do nas dzisiaj. My też mamy obowiązek przestrzegać przykazań Bożych oraz czcić i poznawać Boga. W jaki sposób poznawać Boga? W taki, by uczestniczyć w nabożeństwach, by czytać Pismo Święte, by czytać lekturę świętych Ojców. Czy my z tego korzystamy, czy poznajemy należycie Boga? Czy może jak za czasów życia Eliasza, odwracamy się od Boga? Może inne rzeczy, jak niegdyś bożek Baal, są ważniejsze? Pozyskanie pieniędzy, budowanie domu, samochód? Drodzy bracia i siostry, starajmy się usłyszeć głos Eliasza pouczający nas, by mieć prawdziwą wiarę w prawdziwego Boga - powiedział duchowny. 

Z przesłaniem do wiernych zwrócił się także proboszcz.

- Chciałbym serdecznie i gorąco pozdrowić wszystkich w dniu tak ważnego święta. Ważnego dla naszej wspólnoty i naszej wsi, ale i dla całej gminy Dąbrowa Białostocka oraz wszystkich tych, którym ten teren, ta cerkiew i ta parafia są bliskie. Jak widzicie w świątyni stoi rusztowanie, ponieważ przygotowujemy się do rozpisu czterech filarów w nawie głównej, by ta cerkiew powoli nabierała kolorytu, by jej piękno sprzyjało wspólnej modlitwie. Dzieło to już w przyszłym tygodniu się rozpocznie i mam nadzieję będzie trwać - powiedział o. Piotr.

W dalszych słowach duchowny podziękował wszystkim, którzy swoją pracą, poświęconym czasem, otwartym sercem i ofiarnością przyczynili się zarówno do organizacji i przebiegu dzisiejszych uroczystości, jak też codziennego funkcjonowania parafii.

- Widać waszą pracę, waszą ofiarność i trud, zarówno w cerkwi jak i jej otoczeniu. Dobry Bóg niech wam błogosławi w zdrowiu, a św. prorok Eliasz niech wznosi modlitwy w stawiennictwie u tronu Najwyższego za was wszystkich - dodał z nieskrywaną radością.

Zwieńczeniem Liturgii było wspólne jednoczenie się wiernych w kielichu eucharystycznym. Dalsza część uroczystości odbyła się na cerkiewnym placu. Trzykrotnie okrążywszy świątynię, zgromadzeni wysłuchali czterech fragmentów Ewangelii oraz modlili się za hierarchów Cerkwi, państwo i jego władze, za parafię, proboszcza, wiernych Cerkwi i wszystkich obecnych na uroczystości. Przed pocałowaniem krzyża wysłuchali oni jeszcze krótkich acz treściwych i ważnych słów duchowego pouczenia i podziękowań o. Sergiusza, po czym udali się do swoich domów, by już w węższym rodzinnym gronie celebrować świąteczny dzień.

 

Adam Matyszczyk

 

Script logo