XLV Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na Św. Górę Grabarkę

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W mijający weekend serce prawosławnej młodzieży biło na Św. Górze Grabarce. Tegoroczna 45 paschalna pielgrzymka połączona była z jubileuszem 100-lecia autokefalii polskiej Cerkwi, a na św. Górze - w duchu paschalnej radości, spotkali się młodzi ludzie zarówno z Polski jak i zza granicy, hierarchowie - na czele z JE metropolitą Warszawskim i całej Polski Sawą oraz liczne duchowieństwo. W tak zacnym gronie znaleźli się także pielgrzymi z Sokólszczyzny. Wyjazd kilkuosobowej grupy zorganizowały wspólnie parafie w Jacznie i Dąbrowie Białostockiej, a opiekę nad młodzieżą sprawował o. Piotr Hanczaruk.  

Pielgrzymka, określana często mianem "Majowej", to bez wątpienia jedno z najważniejszych duchowych wydarzeń w cerkiewnym kalendarzu. Przedsięwzięcie to, przygotowane i skierowane właśnie do młodzieży, jest okresem tak bogatym duchowo, iż uczestniczący w nim młodzi ludzie odkładają na dalszy plan inne kwestie i przemierzają często setki kilometrów, by przez ten jeden niesamowity weekend w roku poczuć jedność i braterstwo wśród rówieśników oraz doznać niespotykanej bliskości Boga. Podczas tych kilku dni, młodzi ludzie mają okazję zarówno do wspólnego uczestniczenia w nabożeństwach, ubogacenia duchowego i poznania zagadnień teologii prawosławnej, jak też wzajemnej integracji - tej najpiękniejszej, bez pośrednictwa smartfonów czy innych nowinek technologicznych. Liczne grupy dyskusyjne i warsztaty dają młodzieży możliwość zdobycia ciekawej wiedzy oraz umiejętności niespotykanych w codziennym życiu. "Majowa" to również okazja do aktywnego spędzenia czasu, jak też wspólnego śpiewania przy wieczornym ognisku. Całe przedsięwzięcie odbywa się w warunkach polowych, które także są wyjątkowym i charakterystycznym przeżyciem, dającym możliwość spróbowania czegoś innego niż przynosi codzienność. 

Z racji wspomnianych na wstępie jubileuszy, tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter i rozpoczęło się wcześniej niż zazwyczaj, bo już we czwartek. Po organizacji obozu na polu namiotowym i zapisach, młodzież wraz z licznym duchowieństwem - pod przewodnictwem zwierzchnika polskiej Cerkwi, uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu pielgrzymki, nabożeństwie i oświęceniu wody.Tradycyjnie przeniesiono i postawiono też krzyż, będący zarówno modlitwą jak i pamiątką tego historycznego wydarzenia. 

- Jestem jednym z niewielu, którzy brali udział w tej pierwszej pielgrzymce, która rozpoczynała cały cykl 45 kolejnych i doczekaliśmy dzisiejszego dnia. Ta rocznica 45-lecia łączy się ze 100-leciem otrzymania przez naszą Cerkiew autokefalii - powiedział zwierzchnik polskiej cerkwi.

W dalszych słowach metropolita Sawa mówił o historii Bractwa, niełatwych początkach, pierwszych pielgrzymkach i działalności, dla której kluczem było ogromne zaangażowanie i chęć jednoczenia się w tym duchu pierwszych bractwowiczów. Wspominał też osoby duchowne i świeckie najbardziej zasłużone dla powstania i rozwoju organizacji, z których część Bóg powołał już do siebie. 

- Nikt jak Bóg! Teraz z większą wolnością i swobodą kontynuujemy te dzieło, które zostało zapoczątkowane w tych dość trudnych czasach. Trzeba dziękować za to Bogu, Cerkwi i jej wszystkim wiernym za to, że Bractwo powstało i przynosiło oraz nadal przynosi obfity plon. Dziś bowiem możecie się poszczycić swoimi osiągnięciami, gdyż inne - większe Cerkwie na świecie często nie mają tak zorganizowanych struktur Bractwa młodzieży. Chcę też podziękować wszystkim, którzy pracowali i pracują po dzień dzisiejszy dla Bractwa naszej młodzieży. Młodzież jest naszą przyszłością, a Bractwo ma za zadanie, by szukać w tym świecie zaginionej owcy - każdego zagubionego młodego człowieka, która buja w obłokach świata, z daleka od Cerkwi i od Boga. To jest wasze zadanie młodzi przyjaciele. Życzę, by krwiobieg tej pracy był bardzo głęboki i szeroki. By wasze Bractwo gromadziło jak najwięcej prawosławnej młodzieży, by każdy Bratczyk miał wokół siebie 5 lub nawet 10 uczniów (...). Patrząc przed siebie spoglądajcie też za siebie, a to co było na początku, niech buduje waszą przyszłość - kontynuował arcypasterz.

Zarówno metropolita, jak też wielu innych duchownych zgodnie podkreślało, iż obecna tu młodzież już niebawem przejmie stery prowadzenia Ojczyzny i polskiej Cerkwi. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie duchowe i intelektualne młodzieży, spośród której z pewnością wyłonią się duchowni, mnisi a być może samorządowcy czy parlamentarzyści. Tego rodzaju spotkania bez wątpienia sprzyjają temu rozwojowi i powinny być kontynuowane w kolejnych latach. Zwracano też uwagę, by Bractwo w swej istocie nie odchodziło od pierwotnych założeń - stania na straży wiary i bycia aktywną cześcią Cerkwi.

Kolację połączono z integracyjną częścią spotkania - przy ognisku, nie zabrakło też ludowej muzyki, śpiewu i tańca.

W piątek, po modlitwach porannych i śniadaniu, uczestnicy pielgrzymki przejechali autokarami do nieodległych Siemiatycz, gdzie po dziękczynnym molebnie w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczęły się jubileuszowe uroczystości. Zgromadzonych w miejscowym amfiteatrze przywitał Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski oraz lokalni samorządowcy. Podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano pamiątkowy album, rozmawiano o historii i przyszłości Bractwa oraz autokefalii polskiej Cerkwi. Wyjątkową atrakcją nie tylko dla uczestników "Majowej" ale też dla mieszkańców Siemiatycz, był piknik rodzinny połączony z koncertem i potańcówką. Na scenie zaprezentowały się m.in.: Dobryje Grajki, Souvenir, As, Narva i Harilka. Najmłodsi mogli też skorzystać ze świetnie wyposażonego placu zabaw.    

Sobotę zapoczątkowała Boska Liturgia i wspólne śniadanie. Dalsza część dnia wypełniona była bogatym programem warsztatów i prelekcji. Uczestnicy dowiedzieli się jak wyplatać czotki i tworzyć tradycyjne ozdoby ze słomy, poznali też tajniki fotografii cerkiewnej oraz śpiewu pieśni paraliturgicznych. Nie mogło rzecz jasna zabraknąć stałego punktu - "100 pytań do...", które odbyło się pomimo przerwy spowodowanej deszczem i konieczności przeniesienia spotkania z dolinki na polu namiotowym do auli domu pielgrzyma. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też późniejsze dyskusje w grupach tematycznych: Niezbędnik wiedzy o prawosławnych świątyniach i nabożeństwie - prowadzonej przez ks. Marka Ławreszuka; o mottcie pielgrzymki - na którą zaprosił bp Warsonofiusz; o roli Matuszki w życiu cerkwi - którą przygotowały m.: Monika Nikulin i Ewa Żukowicka; na temat współistnienia terapeutycznej, medycznej i duchowej pomocy w problemach psychicznych - prowadzonej przez ks. Artura Aleksiejuka oraz o życiu po śmierci - na która zaprosił ih. Pantelejmon (Karczewski).

Wieczór oraz noc upłynęły w modlitewnym nastroju. Po nabożeństwie całonocnego czuwania odprawiono panichidę za zmarłych hierarchów, kapłanów i opiekunów duchowych oraz osoby związane z Bractwem Młodzieży Prawosławnej. Zwieńczeniem dnia był akatyst do św. męcz. młodzieńca Gabriela - patrona młodzieży, spowiedź uczestników pielgrzymki oraz nocna Boska Liturgia, po której podsumowano i oficjalnie zakończono tegoroczne spotkanie.

 

Adam Matyszczyk

  • Foto: Jakub Kazimiruk

    Foto: Jakub Kazimiruk

  • Foto: Jakub Kazimiruk

    Foto: Jakub Kazimiruk

Script logo