Zaproszenie na święto parafialne do Sokółki

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

JE Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski, będzie przewodniczył uroczystościom patronalnego święta w sokólskiej cerkwi. Proboszcz - ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia św. Aleksandra Newskiego - patrona miejscowej świątyni i parafii. W przededniu o godz. 18.00 sprawowane będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. We wtorek (12 września), o godz. 8.30 odsłużony zostanie molebien z oświęceniem wody. Ok. godz. 9.30 wierni procesyjnie udadzą się na spotkanie arcypasterza, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 

Adam Matyszczyk

Script logo