Zaproszenie na wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

We środę 17 kwietnia, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, odbędą się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Boska Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów, której przewodniczył będzie JE Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski, rozpocznie się o godz. 9.00. Rekolekcje są też dobrą sposobnością dla wiernych, by w okresie Wielkiego Postu przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W imieniu proboszcza o. Dawida Sulimy serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Adam Matyszczyk

Script logo