Zmarł ks. mitrat Jerzy Mackiewicz

  • Ks. mitrat Jerzy Mackiewicz

    Ks. mitrat Jerzy Mackiewicz

Dziś w nocy, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł ks. mitrat Jerzy Mackiewicz, rezydent parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku oraz jej były wieloletni proboszcz. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy rodzinie i bliskim zmarłego kapłana, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!
Panichida w intencji zmarłego kapłana sprawowana będzie 7 stycznia o godz. 18.30 - przewodniczyć jej będzie JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Boska Liturgia oraz obrzęd pogrzebu zmarłego kapłana odbędą się 8 stycznia o godz. 9.00. Nabożeństwa pogrzebowe sprawowane będą w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku.
 
Ks. mitrat Jerzy Mackiewicz urodził się 23 sierpnia 1942 r. w Siemianówce. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W latach 1966 – 67 był dyrygentem chóru parafialnego w Szczecinie. Następnie przez 3 lata był dyrygentem chóru katedralnego w Warszawie, pełniąc jednocześnie obowiązki wychowawcy w Prawosławnym Seminarium Duchownym. W latach 1970 – 1994 był dyrygentem chóru parafii katedralnej w Białymstoku. Święcenia diakońskie i kapłańskie otrzymał z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy w 1984 roku. Od tego też roku przez 24 lata był wikariuszem parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. W latach 2007 – 2017 był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. W grudniu 2017 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku, zostając rezydentem tejże parafii.
 
Duchowny był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla Cerkwi, w tym ostatnio prawem noszenia mitry. Ponadto był nagrodzony orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II i III stopnia.  
 
Adam Matyszczyk
za: orthodox.bialystok.pl 
Script logo