Życzenia dziekana okręgu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Drodzy Bracia i Siostry - Chrystos Wosresie!
Za nami czas zmagań wielkopostnych, zmagań ze sobą, swoimi złymi przyzwyczajeniami, z duchowymi słabościami. Ten czas dany mam był, aby w naszych sercach i naszych duszach został przywrócony obraz Boży - obraz Stwórcy. Chrystus przyjął dobrowolnie oszczerstwa, szyderstwa, rany i śmierć krzyżową, aby w efekcie Zmartwychwstać jako nowy Adam, nowy człowiek. Jeżeli mienimy się Jego uczniami, to przykład Jego zachowania wobec prześladowców powinien być dla nas normą. On był traktowany wrogo, ale nie miał wrogów, gdyż modlił się za otaczający tłum "Ojcze przebacz im albowiem nie wiedzą co czynią". Uczniom zaś napomniał, że dopiero wtedy mogą być prawdziwymi uczniami, jeżeli będą miłość nieść wobec siebie. Cerkiewne hymny wzywają nas abyśmy przezywając paschalną radość nie żywili urazy wobec innych i przebaczyli wszystko "poprzez zmartwychwstanie". Życzę wszystkim tej czystej i niczym nie zmąconej radości paschalnej, co będzie oznaczało że Zmartwychwstały ożywia nas dla swojego Królestwa.

 

  Ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk 

Script logo