Czytanie Wielkiego Kanonu Pokutnego w cerkwiach dekanatu sokólskiego

 • Foto: Bartek Utko

  Foto: Bartek Utko

"Od czego zacząć mam opłakiwanie czynów nieszczęsnego życia mego? Jakiż początek skardze żałosnej teraz poczynię, Chryste? O Miłosierny, udziel win moich odpuszczenia! Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się". Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety.

 

Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: m. Krystyna Grygiewicz

  Foto: m. Krystyna Grygiewicz

 • Foto: m. Krystyna Grygiewicz

  Foto: m. Krystyna Grygiewicz

 • Foto: Julita Stasiewicz

  Foto: Julita Stasiewicz

 • Foto: Julita Stasiewicz

  Foto: Julita Stasiewicz

 • Foto: m. Ludmiła Klimuk

  Foto: m. Ludmiła Klimuk

 • Foto: m. Ludmiła Klimuk

  Foto: m. Ludmiła Klimuk

 • Foto: m. Anna Hanczaruk

  Foto: m. Anna Hanczaruk

 • Foto: m. Anna Hanczaruk

  Foto: m. Anna Hanczaruk

 • Foto: Bartek Utko

  Foto: Bartek Utko

 • Foto: Bartek Utko

  Foto: Bartek Utko

 • Foto: Adam Baranowski

  Foto: Adam Baranowski

 • Foto: Adam Baranowski

  Foto: Adam Baranowski

Script logo