Bractwo

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 
16-100 Sokółka
NIP 5451817958  Reg. 368657373

Konto bankowe: 43 1600 1462 1813 0389 1000 0001
BANK BGŻ BNP PARIBAS

 

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona w Tremituntu zostało powołane przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, dekretem z dnia 15 maja 2017 r. Bractwo, z siedzibą w Sokółce, terenem działania obejmuje cały obszar Dekanatu Sokólskiego, Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizacja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut, zatwierdzony przez abp Jakuba. Statutowymi organami Bractwa są zarząd oraz komisja rewizyjna. Opiekunem duchowym Bractwa jest ks. Justyn Jaroszuk - wikariusz parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

Celem działalności Bractwa jest :

 • rozwijanie świadomości religijnej, życia duchowego i wiedzy teologicznej, zgodnie z zasadami wiary prawosławnej
 • pielęgnowanie tradycji oraz rozwijanie i promowanie kultury prawosławia
 • informowanie o bieżących wydarzeniach z życia Cerkwi
 • integracja społeczności
 • ochrona zabytków

Cele te Bractwo realizuje poprzez:

 • organizację spotkań
 • prelekcje, koncerty chórów, projekcje filmów, wystawy
 • relacjonowanie uroczystości i innych wydarzeń
 • organizację pielgrzymek i wycieczek
 • współpracę z innymi organizacjami
 • Logo Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona

  Deklaracje członkowskie oraz rachunek bankowy Bractwa

  Zachęcamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Wystarczy wypełnić załączoną deklarację członkowską i pozostawić ją u swojego proboszcza. Pragniemy też poinformować, iż dopełniwszy niezbędnych formalności, otwarty został rachunek bankowy Bractwa, na który można wpłacać składki członkowskie.
  Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary i darowizny przekazane na rzecz naszego wspólnego działa.

 • Podziękowanie Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz Staroście Sokólskiemu.

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu składa serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko za wsparcie w realizacji projektu modernizacji witryny internetowej cerkiew-sokolka.pl.
  Dzięki przyznanemu dofinansowaniu przeprowadziliśmy prace modernizacyjne serwera i strony. Nasza witryna ma obecnie większe możliwości konfiguracji a co ważniejsze, zyskała dodatkowe miejsce na kolejne setki zdjęć i mamy nadzieję - ciekawych artykułów. Dzięki wsparciu Powiatu Sokólskiego uruchomiliśmy też niniejszą zakładkę, poświęconą Bractwu.

Script logo