Bractwo

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 
16-100 Sokółka
NIP 5451817958  Reg. 368657373

Konto bankowe: 43 1600 1462 1813 0389 1000 0001
BANK BGŻ BNP PARIBAS

 

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona w Tremituntu zostało powołane przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, dekretem z dnia 15 maja 2017 r. Bractwo, z siedzibą w Sokółce, terenem działania obejmuje cały obszar Dekanatu Sokólskiego, Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizacja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut, zatwierdzony przez abp Jakuba. Statutowymi organami Bractwa są zarząd oraz komisja rewizyjna. Opiekunem duchowym Bractwa jest ks. Justyn Jaroszuk - wikariusz parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

Celem działalności Bractwa jest :

 • rozwijanie świadomości religijnej, życia duchowego i wiedzy teologicznej, zgodnie z zasadami wiary prawosławnej
 • pielęgnowanie tradycji oraz rozwijanie i promowanie kultury prawosławia
 • informowanie o bieżących wydarzeniach z życia Cerkwi
 • integracja społeczności
 • ochrona zabytków

Cele te Bractwo realizuje poprzez:

 • organizację spotkań
 • prelekcje, koncerty chórów, projekcje filmów, wystawy
 • relacjonowanie uroczystości i innych wydarzeń
 • organizację pielgrzymek i wycieczek
 • współpracę z innymi organizacjami
 • Logo Podlaskie Lokalnie

  Mikrodotacja w ramach programu Podlaskie Lokalnie

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu pragnie poinformować, iż jako młoda organizacja pozarządowa otrzymało mikrodotację w ramach programu Podlaskie Lokalnie. Projekt pn.: „Rozwój Instytucjonalny Bractwa św. Spirydona z Treminuntu” pozwolił nam na zakup sprzętu multimedialnego, niezbędnego do realizacji statutowych celów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Okno Na Wschód oraz Fundacji Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

 • Logo Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona

  Deklaracje członkowskie oraz rachunek bankowy Bractwa

  Zachęcamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Wystarczy wypełnić załączoną deklarację członkowską i pozostawić ją u swojego proboszcza. Pragniemy też poinformować, iż dopełniwszy niezbędnych formalności, otwarty został rachunek bankowy Bractwa, na który można wpłacać składki członkowskie.
  Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary i darowizny przekazane na rzecz naszego wspólnego działa.

 • Podziękowanie Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz Staroście Sokólskiemu.

  Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu składa serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko za wsparcie w realizacji projektu modernizacji witryny internetowej cerkiew-sokolka.pl.
  Dzięki przyznanemu dofinansowaniu przeprowadziliśmy prace modernizacyjne serwera i strony. Nasza witryna ma obecnie większe możliwości konfiguracji a co ważniejsze, zyskała dodatkowe miejsce na kolejne setki zdjęć i mamy nadzieję - ciekawych artykułów. Dzięki wsparciu Powiatu Sokólskiego uruchomiliśmy też niniejszą zakładkę, poświęconą Bractwu.

Script logo