Jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich o. Jarosława Grygiewicza

  • Foto: z archiwum prywatnego

    Foto: z archiwum prywatnego

Przed trzydziestoma laty ks. prot. Jarosław Grygiewicz - proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, rozpoczął kapłańską drogę, przyjmując w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku święcenia diakonatu (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.). Czcigodny Ojcze Jarosławie, dziękujemy za nieustającą modlitwę za nas grzesznych, za wnikliwe lekcje religii i cenne życiowe rady. Dziękujemy za otwarte drzwi parafialnego domu, wspieranie w trudnych chwilach i dzielenie z nami rodzinnych radości. Dziękujemy za dbałość o otrzymane od poprzedników świątynie i twarde krzewienie wiary - zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Ten piękny jubileusz dotyczy nie tylko o. Jarosława ale i matuszki Krystyny, która przez cały ten czas wspiera swojego męża i niesie niełatwą posługę małżonki kapłana. W dniu 30-lecia święceń kapłańskich, synowie Daniel i Łukasz, duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl składają Ojcu Jarosławowi i Matuszcze Krystynie najserdeczniejsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia i sił na dalsze lata posługi oraz radości w każdym dniu - na długie i dobre lata! 

O. Jarosław urodził się 3 kwietnia 1966 r., w Białymstoku. W 1973 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 27 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. W 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które wraz z maturą ukończył w 1985 r. Dalsze nauki teologiczne kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. 25 czerwca 1987 r., w klasztorze Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej - z rąk Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego, przyjął święcenia lektoratu. 28 lipca 1991 r., zawarł związek małżeński z Krystyną Makarewicz. W latach 1988 - 1992 zatrudniony był w charakterze kustosza i psalmisty przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, a także jako psalmista w białostockiej parafii św. Marii Magdaleny. Święcenia diakonatu i kapłańskie przyjął z rąk ówczesnego zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Sawy. Kapłanem został w Niedzielę Pięćdziesiątnicy - święto, które uważane jest za początek Cerkwi Chrystusowej. W latach 1992 - 2008 był wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. W tym czasie pełnił duszpasterską posługę w miejscowym szpitalu oraz nauczał religii w sokólskich szkołach. Ponadto, od 1 września 2004 r., do 19 stycznia 2005 r. pełnił dodatkowo obowiązki proboszcza parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu. Z dniem 10 marca 2008 r., o. Jarosław mianowany został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, którą to funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego. Za pracę dla dobra Cerkwi duchowny nagrodzony został: nabiedrennikiem (1992), skufią (1993), kamiławką (1995), złotym krzyżem (1999), protoijerejstwem (2003), palicą (2006) oraz krzyżem z ozdobami (2012).

 

Adam Matyszczyk

Script logo