Już niebawem XXX piesza pielgrzymka z Sokółki na Św. Górę Grabarkę, zapraszamy

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Niespełna trzy tygodnie pozostały do jednego z najważniejszych wydarzeń dla prawosławnej społeczności Sokólszczyzny. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, pątnicy ponownie wyruszą pieszo na Św. Górę Grabarkę, niosąc pokorne modlitwy, żarliwe intencje i szczere podziękowania Najwyższemu Bogu. Będzie to jubileuszowa XXX pielgrzymka z Sokółki na świętą dla prawosławia górę krzyży. Spotykamy się tradycyjnie 12 sierpnia w cerkwi św. Aleksandra Newskiego, skąd podążymy w sześciodniową modlitewną wędrówkę.

Przypominamy o obowiązującym vademecum pielgrzyma:

  • każdy uczestnik bądź grupa pątników, musi posiadać namiot, materac/karimetę, śpiwór oraz inne przedmioty niezbędne do ewentualnego noclegu na świeżym powietrzu. Organizatorzy zapewniają  transport całego bagażu;
  • spakować należy także akcesoria przeciwdeszczowe (płaszcz/pelerynę/parasol) oraz chroniące przed słońcem (krem z filtrem);
  • obowiązuje odpowiedni strój (długie spodnie/spódnice/sukienki, zakryte ramiona);
  • pątnicy zobowiązani są do pilnowania ustalonego harmonogramu dnia i nie oddalania się od grupy;
  • poruszając się drogami o zwiększonym natężeniu ruchu, należy iść zwartą grupą po 2-3 osoby, jak najbliżej prawej krawędzi jezdni;
  • należy stosować się do uwag opiekunów duchowych i służby porządkowej oraz osób zaangażowanych w organizację pielgrzymki i czuwających nad bezpieczeństwem jej uczestników;

Koszt 40 zł/osoba (ubezpieczenie, plakietka, transport, logistyka). Zapisy w dniu wymarszu oraz na każdym etapie pielgrzymki.

Szczegółowe informacje na temat pielgrzymki:
zapisy: Ola Kiszkiel - tel.: 501 081 060
trasa: Daniel Szczurko - tel.: 515 194 006
organizacja: o. Justyn Jaroszuk - tel.: 504 180 768

Plan pieszej pielgrzymki
Sokółka - św. Góra Grabarka 12 - 17 sierpnia 2021 r.
 
Dzień I - 12 sierpnia (czwartek) - 26km
09:00 - Molebien w sokólskiej cerkwi,
10:00 - Wymarsz w kierunku Szudziałowa
15:00 - Ostrów Północny - molebien, posiłek, odpoczynek
16:30 - wymarsz w kierunku Grzybowszczyzny
18:00 - Grzybowszczyzna - modlitwy wieczorne, nocleg
 
Dzień II - 13 sierpnia (piątek) - 27km
07:30 - wymarsz w kierunku Gródka, modlitwy poranne w drodze
13:30 - Gródek - molebien, posiłek, odpoczynek
14:30 - wymarsz w kierunku Michałowa
16:30 - Kobylanka - molebien przy krzyżu, odpoczynek
17:00 - wymarsz w kierunku Nowej Woli
18:00 - Nowa Wola - modlitwy wieczorne, nocleg
 
Dzień III - 14 sierpnia (sobota) - 26km
07:30 - poświęcenie wody,
08:30 - wymarsz w kierunku Waniewa
13:00 - Narew - molebien, posiłek, odpoczynek
15:00 - wymarsz w kierunku Klejnik
18:00 - Klejniki - modlitwy wieczorne, nocleg
 
Dzień IV - 15 sierpnia (niedziela) - 28km 
08:00 - Boska Liturgia
10:00 - wymarsz w kierunku Szczyt-Dzięciołowo
13:00 - Szczyty-Dzięciołowo - molebien, posiłek, odpoczynek 
14:30 - wymarsz w kierunku Orli
18:00 - Saki - modlitwy wieczorne, nocleg
 
Dzień V - 16 sierpnia (poniedziałek) - 23km
07:30 - Boska Liturgia
09:30 - wymarsz w kierunku Kleszczel
10:30 - Kleszczele - odpoczynek
11:00 - wymarsz w kierunku Kośnej
13:00 - Kośna - molebien, posiłek, odpoczynek
15:00 - wymarsz w kierunku Milejczyc
18:00 - Milejczyce, modlitwy wieczorne, nocleg
 
Dzień VI - 17 sierpnia (wtorek) - 18km
08:00 - Boska Liturgia
10:30 - wymarsz w kierunku św. Góry Grabarki przez Sokóle
14:00 - św. Góra Grabarka - molebien, poświęcenie krzyży, udział w uroczystościach ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej i Przemienienia Pańskiego
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo