Modlitwa nad grobem o. Mikołaja Dejneko

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Po wczorajszej modlitwie za duszę o. Mikołaja Dejneko, dziś młodzież z bractwa działającego przy parafiach w Dąbrowie Białostockiej i Jacznie wraz z opiekunami duchowymi o. Wiktorem Tetiurką, o. Piotrem Hanczarukiem oraz o. ihumenem Włodzimierzem z monasteru w Sakach, odwiedzili niewielki cmentarz w Biełkach, gdzie w oczekiwaniu na powtórne przyjście Zbawiciela, spoczywa ciało o. Mikołaja.

 

Adam Matyszczyk

Script logo