Objawiłeś się, Chryste Boże i świat oświeciłeś, chwała Tobie

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

"Gdy chrzczony byłeś, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże i świat oświeciłeś, chwała Tobie." - troparion święta Chrztu Pańskiego.

 

Adam Matyszczyk

 • Foto: Łukasz Grygiewicz

  Foto: Łukasz Grygiewicz

 • Foto: Daniel Szczurko

  Foto: Daniel Szczurko

 • Foto: Paweł Wiszniewski

  Foto: Paweł Wiszniewski

 • Foto: Julita Stasiewicz

  Foto: Julita Stasiewicz

 • Foto: Mikołaj Lenkiewicz

  Foto: Mikołaj Lenkiewicz

 • Foto: o. Piotr Borowik

  Foto: o. Piotr Borowik

 • Foto: o. Marek Kozłowski

  Foto: o. Marek Kozłowski

 • Foto: Anna Szygałowicz

  Foto: Anna Szygałowicz

Script logo