Odezwa JE Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Bracia i siostry,
upływają kolejne dni Wielkiego Postu - okresu, w którym wzywani jesteśmy do wzmożenia naszych wysiłków wstrzemięźliwości i modlitwy. Wiemy też jak ważna jest w chrześcijańskim życiu jałmużna, którą w tym roku możemy wykazać się wyjątkowo.

Obecnie w Polsce jest wielu uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu inwazji musieli opuścić swoje domy i szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny. Niektórzy z nich znaleźli już schronienie i dach nad głową również dzięki Waszej ofiarności i miłości. W dalszym ciągu jest jednak wielu, którzy koczują na dworcach i w innych miejscach , nawet z małymi dziećmi i potrzebują naszej pomocy i schronienia. Mamy możliwość, by wykazując się chrześcijańskim miłosierdziem podzielić się z nimi tym, co daje nam Bóg.

Prócz pomocy materialnej uchodźcy potrzebują również wsparcia duchowego, opieki duszpasterskiej i naszej modlitwy. W okresie Wielkiego Postu dużo mówimy o tym jak wielkie znaczenie dla naszej modlitwy ma post. Mieszkańcy biblijnej Niniwy umieli przemienić gniew Boży na miłosierdzie szczerym postem i pokutą. My również możemy wiele uczynić modlitwą i postem, prosząc Boga, by Jego mocą, na ziemi naszego sąsiada zapanował pokój i miłość. Takiego wsparcia może udzielić każdy, bez względu na stan posiadania. 

Bracia i Siostry, Wzywam wszystkich do usilnej modlitwy i postu, by ten straszny czas wojny zakończył się jak najszybciej. Wierzę, że Chrystus, który zwyciężył śmierć, usłyszy nasze błagania przynosząc nam pokój i radość.

+Jakub
Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

Adam Matyszczyk
za: orthodox.bialystok.pl

 

  • Odezwa abp Jakuba

    Odezwa abp Jakuba

Script logo