Święcenie grobów i nabożeństwa sprawowane 1 listopada

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Mimo, iż w tradycji prawosławia 1 listopada nie jest dniem szczególnej modlitwy za zmarłych, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych i korzystając z dnia wolnego od pracy, jak co roku, w większości parafii na Sokólszczyźnie będzie można poświęcić groby swoich bliskich, złożyć karteczkę z imionami w modlitwie za dusze wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją na zmartwychwstanie, a także uczestniczyć w sprawowanych nabożeństwach.

W tym roku, w przypadający na 1 listopada poniedziałek, poświęcić groby oraz uczestniczyć w nabożeństwach będzie można w:

 • Sokółce: święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia w kaplicy na cmentarzu o godz. 10.00;
 • Dąbrowie Białostockiej: święcenie grobów od godz. 11.00, Boska Liturgia o godz. 9.00;
 • Siderce: święcenie grobów od godz. 7.00, Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Jacznie: święcenie grobów od godz.14.00;
 • Krynkach: święcenie grobów od godz. 11.00, Boska Liturgia w kaplicy na cmentarzu o godz. 9.00;
 • Kuźnicy: święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 8.00;
 • Nowym Dworze: święcenie grobów w godz.: 10.00 - 12.00;
 • Ostrowiu Północnym: święcenie grobów od godz. 12.00;
 • Samogródzie: święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00;

Duchowni zapraszają też do odwiedzania cmentarzy w okresie bezpośrednio poprzedzającym i następującym po 1 listopada, w:

 • Sokółce: 31 października - święcenie grobów od godz. 12.00;
 • Augustowie: 31 października - święcenie grobów od godz. 11.00, Boska Liturgia o godz. 9.00;
 • Ozieranach Wielkich: 4 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00;
 • Krynkach: 29 października - święcenie grobów w godz.: 15.00 - 17.00; 30 października - święcenie grobów w godz.: 14.00 - 16.00, Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia NMP o godz. 9.00; 31 października - święcenie grobów w godz.: 13.00 - 14.00, Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia NMP o godz. 9.00;
 • Kuźnicy: 31 października - święcenie grobów od godz. 11.00, Boska Liturgia o godz. 9.00;
 • Nowowoli: 23 października - święcenie grobów od godz. 8.00, Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Nowym Dworze: 7 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00;
 • Ostrowiu Północnym: 31 października - święcenie grobów od godz. 12.00;
 • Samogródzie: 31 października - święcenie grobów od godz. 13.00;
 • Kruszynianach: 7 listopada - święcenie grobów od godz. 7.30, Boska Liturgia o godz. 10.00;
 • Siderce: 31 października - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństwa o godz. 9.00; 
 • Jacznie: 31 października - święcenie grobów od godz. 14.00; 6 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00; 7 listopada - święcenie grobów po Boskiej Liturgii, początek nabożeństw o godz. 9.00, 13 listopada - święcenie grobów od godz. 14.00;
 • Jurowlanach: 21 listopada - Boska Liturgia i Panichida, początek nabożeństwa o godz. 10.00.

 

Adam Matyszczyk

Script logo