Święto kaplicy w Krynkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Tradycją w kryńskiej parafii jest modlitewne spotkanie 26 czerwca, a okazją ku temu jest dzień święta niewielkiej drewnianej cerkiewki, ulokowanej na wzgórzu pośród setek nagrobków i poświęconej w cześć św. Antoniego Wielkiego. Licznie zgromadzeni parafianie pochylili dziś głowę przed ikoną patrona i przed prochami swoich bliskich, od wieków spoczywających na miejscowym cmentarzu. 

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk, zaś modlitwą i święconą wodą służyli ks. prot. Aleksander Dobosz z Jałówki, ks. prot. Mirosław Łuciuk z Kruszynian oraz proboszcz wspólnoty ks. prot. Justyn Jaroszuk. W słowach duchowego pouczenia o Aleksander mówił o Cerkwi, która żyje wiecznie i która nie zna śmierci, gdyż śmierć w rozumieniu cerkwi jest jedynie przejściem z życia ziemskiego do wieczności. Duchowny podkreślił też znaczenie miłości jako fundamentu chrześcijaństwa, na której powinno się budować wszystko inne.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja wokół świątyni oraz panichida w intencji spoczywających na kryńskiej nekropolii. 

 

Adam Matyszczyk

Script logo