Święto parafialne w Augustowie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wniebowstąpienie Pańskie - należące do grona dwunastu wielkich świąt, zostało ustanowione jeszcze w czasach apostolskich. Na pamiątkę tego wydarzenia wznoszono i wyświęcano liczne świątynie, zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Na Sokólszczyźnie poświęcona Wniebowstąpieniu Chrystusa jest niewielka kaplica w Augustowie. Dziś w następującą świąteczną niedzielę, od wczesnych godzin porannych parafianie wznosili w niej modlitwy o zdrowie i pomyślność na kolejny rok, ale też o szybkie ukończenie budowy nowej, pięknej cerkwi.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, a towarzyszyli mu: ks. Piotr Hanczaruk oraz miejscowy proboszcz ks. prot. Marek Kozłowski.  

W duchowym pouczeniu o. Włodzimierz mówił o święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, uwydatniając przesłania zeń płynące. Te ludzkie - opierające się na historycznie opisanym fakcie Wniebowstąpienia, jak też dogmatyczne - trudne do pojęcia dla ludzkości, opierającej się na naukowej formie poznania świata.

Na zakończenie głos zabrał także proboszcz, dziękując zebranym za obecność i wspólną modlitwę. O. Marek zwrócił się też do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierają budowę nowej cerkwi, dziękując za ich ofiary i zapewniając o nieustającej modlitwie. 

Świętowano dziś tak jak przed rokiem, dwoma, dziesięcioma laty - w niewielkiej kaplicy, z zewnątrz zupełnie nieprzypominającej Domu Bożego, we wnętrzu mogącej pomieścić ledwie kilkadziesiąt osób. Świętowano jednak z radością, gdyż 3 km dalej, w obrębie miasta, trwa budowa nowej pięknej cerkwi. Krzyże na złocistych kopułach już górują nad okolicą, a od wiosny wdrożono kolejne etapy prac. Plany na ten rok zakładają wykonanie instalacji elektrycznej, wewnętrznych tynków i posadzek. Oczywiście wszystko uzależnione jest zarówno od możliwości finansowych jak też dyspozycyjności ekip budowlanych, niemniej proboszcz pokłada nadzieję na realizację chociażby części z tych planów.

Postępy w budowie augustowskiej cerkwi można śledzić na stronie internetowej parafii

Przyłączamy się do apelu proboszcza o wsparcie budowy nowego Domu Bożego. 

 

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie
ul. Rynek Z. Augusta 4, 16-300 Augustów
Bank Spółdzielczy w Sokółce

Nr konta: 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010

 
Adam Matyszczyk
Script logo