Święto Spotkania Pańskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico, bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i Ty, Starcze sprawiedliwy, który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie - troparion święta, ton 1.

Święto z grona 12 Wielkich Świąt - upamiętnia ofiarowanie Chrystusa Bogu w świątyni jerozolimskiej, a także oczyszczenie Jego Matki. Wedle przestrzeganego wówczas prawa mojżeszowego, każdy pierworodny syn, po upływie 40 dni od narodzenia, poświęcany był Bogu. Wspominani dziś Jezus Chrystus i starzec Symeon, symbolicznie łączą w sobie Stary i Nowy Testament. Św. Symeon jest świadectwem spełnionej obietnicy danej przez Boga, o przyjściu na świat Mesjasza, który zbawi całą ludzkość. Przyniesienie do świątyni nowonarodzonego Chrystusa symbolizuje zaś powrót do niej jedynego Boga i odnowienie starego świata, który wedle przykazań oczekiwał na przyjście Zbawiciela. Jednym z nieodzownych elementów święta Spotkania Pańskiego, jest obrzęd poświęcenia świec, które wierni zapalają zarówno w świątyni jak i swoich domach podczas prywatnej modlitwy.


Adam Matyszczyk

Script logo