Uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś i jutro, w monasterze w Supraślu, mają miejsce uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej. Jak co roku, na terenie klasztoru gromadzą się setki wiernych, by pokłonić się cudownej ikonie i prosić Bogurodzicę o pomoc i wstawiennictwo. Wielu z nich dociera tu w pielgrzymkach.

Najliczniejsza jest pielgrzymka z Białegostoku, która rokrocznie gromadzi ponad tysiąc wiernych. Do Supraśla dotarli też pątnicy z Sokólszczyzny, którzy wychodząc z Krynek, w ciągu dwóch dni pokonali ponad 35 km. Z Gródka zaś wyruszyła, a w zasadzie wypłynęła bardzo mistyczna pielgrzymka kajakowa, nawiązująca do historii powstania supraskiego monasteru. Trudno by zliczyć wszystkich wiernych, którzy do Supraśla dotarli autokarami czy samochodami. Po przybyciu na miejsce, pielgrzymi adorują cudowną ikonę, powierzając Matce Bożej swe prośby, radości, rozterki. Wielu przystępuje do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Oficjalnie uroczystości rozpoczęły się w dniu dzisiejszym o 17.30, przywitaniem hierarchów Cerkwi, jednak wokół klasztornych zabudowań wierni gromadzą się dużo wcześniej. Siedząc w ciszy, bądź rozmawiając, doświadczają specyficznej, duchowej atmosfery, którą emanuje monaster. I choć pątnicy dotarli na miejsce w strugach deszczu, chmury szybko ustąpiły miejsca słońcu, które oświetlając supraską cerkiew, towarzyszyło wiernym aż do wieczora.

Uroczystościom przewodniczy zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce, metropolita Sawa, w asyście arcybiskupów, biskupów, mnichów oraz licznie przybyłego duchowieństwa z najodleglejszych zakątków Polski. Nabożeństwa sprawowane są od popołudnia, przez całą noc. Jutro o godz. 10.00 odsłużona zostanie główna uroczysta Boska Liturgia, której przewodniczył będzie metropolita Sawa.

 

Adam Matyszczyk

Script logo