Zaproszenie na gowienija młodzieży w Wierzchlesiu

  • Oficjalny plakat organizatorów

    Oficjalny plakat organizatorów

"Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" Mk. 10,15.
Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafiach: Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie i św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej wraz opiekunami duchowymi oraz o. Adrianem Charytoniukiem - proboszczem parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu, serdecznie zapraszają na gowienija młodzieży, które odbędą się w dniach 08-10.04.2022 r.

Tego rodzaju spotkania, to najlepszy czas, by wyciszając zgiełk codziennego życia zbliżyć się do Boga oraz godnie przygotować do święta Paschy. Organizatorzy zapraszają młodzież w wieku 14+, przy czym od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego. Koszt uczestnictwa - 25 zł. Szczegóły dotyczące rekolekcji, wraz ze szczegółowym programem, dostępne będą na profilu Bliżej Cerkwi oraz wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook - zachęcamy do śledzenia informacji.

Zapisy oraz informacje:
telefoniczne (wieczorem) lub drogą sms - Aleksandra Matyszczyk 516 987 552
messenger - Bliżej Cerkwi


Adam Matyszczyk
za: facebook.com/cerkiewjaczno

Script logo