Zaproszenie na święto parafialne do Wierzchlesia

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Ks. prot. Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu, gorąco zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia patrona miejscowej cerkwi. W przededniu święta, czyli w najbliższy czwartek, o godz. 17.00 odsłużony zostanie Akatyst przed ikoną św. Jerzego. Główne uroczystości odbędą się w piątek (6 maja). O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświeceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna Boska Liturgia. Po nabożeństwach wierni będą też mogli też poświęcić groby swoich bliskich.

 

Adam Matyszczyk

Script logo