Zaproszenie na wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W najbliższy wtorek (5 kwietnia), z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, odbędą się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Boska Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, której będzie przewodniczył władyka Jakub, rozpocznie się o godz. 9.00. Rekolekcje są też dobrą sposobnością dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W imieniu proboszcza o. Adriana Charytoniuka serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Adam Matyszczyk

Script logo