Zielone, pięknie przyozdobione gałązki - od dzieci, dla dzieci

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś, w świetlicy przy sokólskiej parafii, dzieci, młodzież oraz rodzice przygotowywali palemki na jutrzejsze święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zielone, pięknie przyozdobione gałązki, prócz upamiętnienia historycznych wydarzeń, są także darem - od dzieci, dla dzieci. Warto dołożyć i swoją cegiełkę, kupując przygotowane palemki. Będzie to wyraz uznania dla pracy najmłodszych i piękny gest dla będących w potrzebie.  

 

Adam Matyszczyk

Script logo