Zmarł Jego Świątobliwość patriarcha serbski Ireneusz

  • Jego Świątobliwość Patriarcha serbski Ireneusz

    Jego Świątobliwość Patriarcha serbski Ireneusz

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 20 listopada br., w godzinach porannych, w wojskowym szpitalu w Belgradzie zmarł Jego Świątobliwość Arcybiskup Peć, Metropolita Belgradzko-Karłowacki, Patriarcha Serbski Ireneusz.

Jego Świątobliwość patriarcha Ireneusz urodził się w 1930 roku wsi Widowe koło Czaczka. Po ukończeniu edukacji szkolnej, w 1951 roku wstąpił do seminarium duchownego w Prizrenie. Studia kontyuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Belgradzkiego. W 1959 roku wstąpił do klasztoru Rakovica, gdzie 24 października z rąk Jego Świątobliwości patriarchy serbskiego Germana przyjął postrzyżyny mnisze i święcenia diakońskie, zaś trzy dni później chirotonię kapłańską. Następnie kontynuował studia teologiczne na Uniwersytecie Ateńskim. W 1969 roku objął funkcję dyrektora szkoły przy monasterze Ostrog (Czarnogóra). W latach 1971–1974 został mianowany rektorem seminarium duchownego w Prizrenie. W 1974 roku otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa Morawic, będąc sufraganem patriarchy Serbii. 15 czerwca 1975 roku został mianowany ordynariuszem Diecezji Niszu. 22 stycznia 2010 roku Sobór Biskupów Serbskiego Kościoła Prawosławnego wybrał biskupa Ireneusza patriarchą Serbii.

 

Adam Matyszczyk
za: orthodox.pl, cerkiew.pl

Script logo