Zmarł o. Józef Sitkiewicz - wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze

  • ś.p. ks. mitrat Józef Sitkiewicz

    ś.p. ks. mitrat Józef Sitkiewicz

Dziś - 30 października, w godz. porannych, w białostockim szpitalu zmarł ks. mitrat Józef Sitkiewicz, wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy na ręce matuszki Barbary, córki Julity, syna Daniela, wszystkich bliskich oraz całej nowodworskiej wspólnoty wiernych, składają: duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

Rodzina informuje, iż we wtorek (2 listopada) o godz. 18.00 w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, sprawowana będzie Panichida, zaś we środę (3 listopada) także w tej świątyni, o godz. 9:00 Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu. Nabożeństwu przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Jakub - Arcybiskup Białostocki i Gdański. Złożenie ciała o. Józefa nastąpi na cmentarzu w Wasilkowie - w rodzinnym grobowcu.

O. Józef urodził się 16 stycznia 1956 r., w Bużysku (pow. siemiatycki). W 1978 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. Rok później - 15 lipca wstąpił w związek małżeński z Barbarą Dziadułą. W trakcie nauki w seminarium pełnił rolę psalmisty w parafii w Zabłociu a następnie w Ostrowiu Północnym. 2 września 1979 r. przyjął święcenia diakońskie, a 9 września tego samego roku święcenia kapłańskie - z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. Pierwsze cztery lata posługi kapłańskiej duchowny spędził w parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, gdzie w trudnych czasach, podjął się m.in. budowy domu parafialnego. W 1983 r. ks. Józef objął funkcję proboszcza parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, którą pełnił do końca swojej ziemskiej drogi. Jako proboszcz - wznosił za swoich parafian nieustanne modlitwy przed ołtarzem Najwyższego. Jako gospodarz - należycie dbał o powierzoną mu cerkiew, przeprowadzając niezbędne remonty oraz doposażając i upiększając urokliwą nowodworską świątynię. Jako opiekun duchowy - bardzo wzbogacił parafialne życie, pracując z młodzieżą i organizując liczne autokarowe pielgrzymki. Za swoją posługę o. Józef był wielokrotnie nagradzany: nabiedrennikiem (1982 r.), skufią (1983 r.), kamiławką (1985 r.), złotym krzyżem (1986 r.), protoijerejstwem (1989 r.), palicą (1992 r.), krzyżem z ozdobami (1999 r.). W 2019 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nagrodził ks. Józefa Sitkiewicza przywilejem noszenia mitry. O. Józef odszedł do Pana w wieku 65 lat.

Ojcze Józefie, byłeś nam duchownikiem, przewodnikiem i przyjacielem. Gdy tego potrzebowaliśmy drzwi nowodworskiej cerkwi oraz parafialnego domu, zawsze były dla nas otwarte, a Ty służyłeś modlitwą, pomocą i dobrą radą. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach! Wiecznaja Pamiat' czcigodny ojcze Józefie. Chrystus Zmartwychwstał!  

 

Adam Matyszczyk

Script logo