Archiwum 2014-11-23 - Zgromadzenie BMP DB-G

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2014-11-23
Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w minioną niedzielę w Ostrowie Północnym. Miejscowa cerkiew wypełniła się młodymi ludźmi, którzy przyjechali niemal z całego województwa, zaś Św. Liturgię, w asyście kilkunastu duchownych, celebrował arcybiskup białostocki i gdański Jakub. A wszystko to w związku z XXX Walnym Zgromadzeniem Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, które w tym roku odbywało się właśnie w Ostrowiu Północnym i Poczopku.

Po nabożeństwie delegaci bractw parafialnych udali się do kompleksu budynków Nadleśnictwa Krynki w Poczopku, gdzie odbyły się obrady.

- Działalność w Bractwie jest istotna wielowymiarowo – powiedział do zebranych abp Jakub. - Skupia was wokół Cerkwi a zarazem jest kuźnią charakteru, która później procentuje w dorosłym życiu. Wielu Bratczyków do chwili obecnej jest społecznikami i działa w wielu organizacjach. Kilku zostało też radnymi. Pamiętajcie, że nic się nie dzieje bez woli Bożej, dlatego z woli Bożej jesteśmy tu teraz. Życzę wam aby wasz trud był owocny zarówno dla was jak i dla cerkwi – dodał.

Z racji jubileuszu, ważnym elementem tegorocznego spotkania był pokaz archiwalnych zdjęć. Najwięcej emocji wzbudzały stare, czarno-białe fotografie z początków działalności, z pierwszych spotkań, pielgrzymek, wyjazdów.

Minione 30 lat podsumowali obecni na obradach, byli przewodniczący Bractwa.

- Spotykaliśmy się w różnych miejscach. Aż trudno uwierzyć, że teraz to już 30 zjazd – powiedział pierwszy przewodniczący Bractwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej Sławomir Nazaruk. – Pamiętam jak trudne były nasze początki, dlatego tym bardziej się cieszę, że tak licznie spotkaliśmy się tu dziś.  

- Bractwo zmienia się pokoleniowo – ripostował Marek Masalski. – I to w sensie dosłownym. Pamiętam gdy sam czynnie uczestniczyłem w obradach, a teraz bierze w nich udział moja córka.

- Rola lidera jest niezwykle istotna – zaznaczył z kolei Dariusz Żdanuk, opowiadając o swoich odczuciach z współpracy z Piotrem Puczyńskim i Joanną Diaz (Martonik). Poszczególne osoby wnosiły tak duży wkład w działalność i funkcjonowanie Bractwa, że każdy kolejny przewodniczący miał wyjątkowo trudne zadanie by przejąć schedę po poprzedniku – dodał.

Kolejnymi punktami programu były sprawozdania z działalności poszczególnych bractw parafialnych, głosowanie nad absolutorium odchodzącego zarządu oraz wybór nowych władz. Na kolejną kadencję jednogłośnie została wybrana dotychczasowa przewodnicząca BMP DB-G, Ksenia Kacejko. Delegaci wyłonili również nowy zarząd. Nie zabrakło też kwiatów, podziękowań i okolicznościowego tortu.

- Było wiele różnych sytuacji zarówno radości jak i smutków. Wspominając minione 30 lat, szczególnie osobom starszym powracały piękne nostalgiczne chwile. Życie jednak idzie do przodu i my musimy odpowiadać za wyzwania, które niesie dzień dzisiejszy. Musimy być monolitem i musimy wspierać się wzajemnie. Bądźcie dobrymi apostołami. Zaszczepiajcie kolejne osoby by przychodziły na Bractwo, wskazujcie im drogę, by widziały sens bycia razem ale i bycia z Bogiem. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa - powiedział opiekun duchowy Zarządu Bractwa, ks. Marek Wawreniuk

- Szczególne podziękowania kieruję w stronę abp Jakuba oraz naszych opiekunów duchowych, a także ks. Aleksandra Klimuka i Pana Aleksandra Lickiewicza, dzięki którym mamy możliwość spotkania się właśnie tu w Poczopku - powiedziała przewodnicząca Ksenia Kacejko.

Bractwo przy sokólskiej parafii pw. Św. Aleksandra Newskiego reprezentowali: przewodniczący Grzegorz Garbuz, Natalia Kuryło i Aleksandra Matuk. Czteroosobową delegację uzupełnił opiekun duchowy młodzieży, ks. Justyn Jaroszuk.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce ma już ponad 30-letnią historię. Powstało ono w 1980 roku w Warszawie pod pierwotną nazwą – Koło Teologów Prawosławnych. W tym samym roku w maju odbyła się I Pielgrzymka Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę, a w październiku I Zjazd Bractwa. Tak powstało Bractwo w Polsce. Struktury terenowe rozwinęły się nieco później. Jako drugie, po Bractwie Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, powstało Bractwo Diecezji Białostocko-Gdańskiej. I zjazd odbył się 6 października 1985 r. i powołał Radę Diecezjalną Młodzieży przy Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Na zjeździe tym dokonano też wyboru pierwszego przewodniczącego, którym został Sławomir Nazaruk. Opiekunem duchownym został o. Konstanty Bondaruk. Później tę funkcję przejął o. Mikołaj Borowik, a w tej chwili pełni ją o. Marek Wawreniuk. Kolejnymi Przewodniczącymi Zarządu byli: Andrzej Niemirowicz (1989 – 1992), Marek Masalski (1992 – 1996), Katarzyna Hutnik (Żyżel) (1996 – 1998), Piotr Puczyński (1998 – 2000), Joanna Diez (Martonik) (2000 – 2002), Andrzej Remża (2002 – 2004), Magdalena Kucharewicz (2004 – 2006) oraz Magdalena Martonik (Bazyluk) (2006 – 2011).

Bractwo skupia młodzież wyznania prawosławnego w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym. Organizacja posiada osobowość prawną oraz logo. Podstawowym celem Bractwa jest niesienie pomocy w kształtowaniu świadomości prawosławnego chrześcijanina, naśladowcy Jezusa Chrystusa, godnego spadkobiercy bogatej tradycji kościoła prawosławnego. Dodatkowymi celami wynikającymi z działalności bractwa są: budzenie i rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego; podnoszenie poziomu intelektualnego i moralnego opartego na nauce Kościoła prawosławnego, w duchu Jego tradycji, celem kształcenia osobowości i wychowania młodego prawosławnego chrześcijanina, godnego członka swego Kościoła; kształtowanie postaw chrześcijańskich swoich członków w życiu codziennym, udzielanie wzajemnej pomocy oraz pielęgnowanie więzi między członkami bractwa; przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym; umożliwianie, nawiązywanie oraz pogłębianie kontaktów z prawosławną młodzieżą innych krajów, pomoc w kontaktach członków bractwa z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich oraz innych religii.

W najbliższym czasie Sokólszczyzna będzie gospodarzem jeszcze jednego, tak ważnego wydarzenia. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, 6 grudnia odbędzie się XXXIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Do Sokółki przyjadą przedstawiciele Bractw Diecezjalnych z całego kraju. Nabożeństwu w cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego przewodniczyć będzie abp Supraski Grzegorz, zaś obrady odbędą się w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?xxx-walne-zgromadzenie-bractwa-mlodziezy-prawoslawnej-diecezji-bialostocko-gdanskiej

Adam Matyszczyk

Script logo