Archiwum 2016-07-07 - Święto parafialne w Siderce

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2016-07-07
Odpust jest bardzo ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości. W wymiarze religijnym jest to święto patrona świątyni, czyli czas modlitwy, bardzo często połączony ze święceniem grobów najbliższych. Oprócz tego jest jeszcze aspekt społeczny, czyli możliwość spotkania ludzi, często tylko raz w roku, właśnie na okoliczność odpustu. Ba, odpust stał się w wielu miejscach wyznacznikiem czasu i kalendarza. Przecież niejednokrotnie da się usłyszeć mniej więcej takie rozmowy: "Da Jana pasianujam, truskauki zbiarem nu i zboże trebo papryskać ad ziela, a pa Jani stadołu spraczam nu i da żniwa budziam szykawatsa". Lub też: "Pomni, szto kupatsa możno tolko da Ilja, potym uże da reki ni trebo uchodzić".

Właśnie tego rodzaju podniosłe wydarzenie miało miejsce wczoraj (07.VII) w Siderce. Jak co roku, na Jana zjechali liczni wierni z różnych stron województwa. Sprawowanym tego dnia nabożeństwom przewodniczył ks. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu, w asyście: ks. Piotra Charytoniuka z Krynek, ks. Włodzimierza Masajło z Białegostoku (wieloletniego proboszcza parafii w Jacznie), ks. Marka Kozłowskiego z Dąbrowy Białostockiej oraz ks. Justyna Jaroszuka z Sokółki. W modlitwie uczestniczył także dziekan okręgu Dąbrowa Białostocka, ks. kanonik Jan Trochim. 

W kazaniu ks. Marek przybliżył ewangeliczne dzieje narodzin św. Jana Chrzciciela, jego życia. - Drodzy bracia i siostry, narodzenie św. Jana jest dla nas pouczeniem. Zachariasz i Elżbieta mimo, iż nie mieli dzieci , przez całe swoje życie byli sprawiedliwi przed Bogiem. I to jest dla nas przykład. Jeśli każdy z nas będzie w ten sposób sprawiedliwy, to Bóg wcześniej czy później wysłucha naszych modlitw i będzie nam w życiu pomagał - powiedział.

Uwadze zgromadzonych w świątyni nie mogły umknąć trzy fakty. Wyremontowane wnętrze, nowy ikonostas oraz wyeksponowana na sztaludze, piękna ikona Matki Bożej. O tych widocznych i jakże krzepiących zmianach wspomniał proboszcz, ks. Piotr Omelczuk. - Witam was wszystkich i serdecznie pozdrawiam ze świętem narodzin św. proroka Jana Chrzciciela, który jest patronem tej kaplicy. Jak pewnie zauważyliście, świątynia bardzo się zmieniła od zeszłego roku. Przeprowadziliśmy remont wnętrza, wstawiony też został nowy ikonostas (...). Przed nami stoi obecnie wielkie wyzwanie, czyli wstawienie ikon. Ikona jest najważniejsza w ikonostasie, dlatego też chcemy, by były one kanoniczne, czyli napisane według kanonów cerkwi prawosławnej. Widzicie dziś taką ikonę Matki Bożej, którą napisano specjalnie do tej świątyni i zostanie ona umieszczona po lewej stronie ikonostasu. Obecnie rozpoczynają się prace nad ikoną Jezusa Chrystusa, a następnie nad kolejnymi ikonami. 

W późniejszej rozmowie, ks. Piotr wyraził uznanie i serdecznie dziękował parafianom, mieszkańcom okolicznych miejscowości, odwiedzającym cmentarz w Siderce, a także wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możliwe było odnowienie kaplicy i wykonanie ikonostasu. 

Na zakończenie wszyscy zebrani wzięli udział w uroczystej procesji wokół cerkwi. Nie zabrakło też podziękowań i gorących życzeń wszystkim Janom w dniu ich imienin. 

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?swieto-parafialne-w-siderce,315

Adam Matyszczyk

Script logo