Archiwum 2017-01-02 - Gowienija duchowieństwa w Kruszynianach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2017-01-02
Wczorajszego poranka, w cerkwi pw. św. Anny w Kruszynianach, duchowni okręgu sokólskiego uczestniczyli w gowienijach przed świętem Narodzenia Pańskiego. Rolę spowiednika duchowieństwa przyjął na siebie o. Hiob z monasteru w Supraślu. Odsłużonej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. 

Duchowni, podobnie jak wierni czynią starania, by we właściwy i godny sposób przygotować się do zbliżającego się święta Narodzenia Chrystusa. Nieodzownym elementem tych przygotowań jest spowiedź. I choć wygląda ona nieco inaczej, gdyż odbywa się w prezbiterium przy ołtarzu, to cel jest identyczny - oczyszczenie duszy. - Kapłan jest tym dzięki któremu Łaska Boża jest udzielana wiernym, jest pośrednikiem między Bogiem, a człowiekiem wierzącym - powiedział w kazaniu o. Hiob, jako przykład podając św. Jana z Kronsztadu.

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?gowienija-duchowienstwa,421

Adam Matyszczyk

Script logo