Archiwum 2017-09-01 - piknik Bliżej Cerkwi w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

2017-09-01
Ponad 100 osób uczestniczyło dziś w pierwszym pikniku "Bliżej Cerkwi", inicjatywie nowopowstałego Bractwa cerkiewnego św. Spirydona. Do Jaczna zjechała młodzież i dzieci ze wszystkich stron dekanatu sokólskiego oraz liczni duchowni. Przedsięwzięcie to miało na celu integrację rodzin, dzieci i młodzieży, było też inauguracją nowego roku szkolnego. O godz. 17 w miejscowej świątyni odprawiony został molebien w intencji uczniów. Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac przy remizie OSP. Posiliwszy się pieczoną na ognisku kiełbaską, zarówno dzieci jak i dorośli uczestniczyli w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach.

Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich była frekwencja. Jako, że spotkanie w Jacznie było pierwszą inicjatywą Bractwa św. Spirydona, organizatorzy obawiali się, iż nie odbije się ona zbyt szerokim echem. Stało się zupełnie inaczej. 

- Myślę, że nawet podczas święta proroka Eliasza nie było w świątyni tyle dzieci co dziś. Serdecznie dziękuję wam za przybycie - powiedział proboszcz ks. Piotr Hanczaruk, informując ponadto o kwestiach organizacyjnych dalszej części spotkania.  

- Zebraliśmy się w tej świątyni, by podziękować za minione wakacje, ale też prosić Boga o to by darował nam mądrość i pozwolił przeżyć kolejny rok szkolny, uzyskując jak najlepsze oceny i jak najlepsze wyniki we wszelkiego rodzaju sprawdzianach i konkursach (...). Dzięki gościnności proboszcza o. Piotra, możemy się tu dziś pomodlić do Boga przed płaszczenicą Przenajświętszej Bogurodzicy. Będziemy też mogli wspólnie się zintegrować przy ognisku i zabawie. Życzę, by dzisiejszy wieczór był radosny i obfity. Obyście z miłym wspomnieniem wrócili do domu i z chęcią uczestniczyli w kolejnych inicjatywach Bractwa św. Spirydona - powiedział ks. Justyn Jaroszuk. 

Bractwo św. Spirydona zostało powołane do życia dekretem abp Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Dopełniwszy wszelkich zobowiązań proceduralnych, uzyskało osobowość prawną. Bractwo posiada przewodniczącego, zarząd oraz komisję rewizyjną, zaś swym zasięgiem obejmuje cały dekanat sokólski. W odniesieniu administracyjnym pokrywa się to z powiatem sokólskim oraz dodatkowo powiatem augustowskim. Opiekunem duchowym jest jeden z pomysłodawców i organizator Bractwa, ks. Justyn Jaroszuk. Statutowymi zadaniami są m.in.: rozwijanie świadomości religijnej, życia duchowego i wiedzy teologcznej zgodnie z zasadami wiary prawosławnej; pielęgnowanie tradycji, gromadzenie i ochrona zabytków kultury prawosławnej; prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej, społeczno - kulturowej i oświatowo - wychowawczej; umacnianie więzi społeczności prawosławnej oraz organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Integracja poprzez rozmowę, zabawę i współzawodnictwo trwała do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim obecnym za przybycie, o. Piotrowi za gościnę, wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc a także stowarzyszeniu LGD Szlak Tatarski za wsparcie, firmie odjazdowo za animację zabaw i wypożyczenie niezbędnych gadżetów oraz Andrzejowi Białomyzy - prezesowi OSP Jaczno za udostępnienie świetlicy i możliwość obejrzenia sprzętu strażackiego. 

FOTO:

http://cerkiew-sokolka.pl/archiwum/?dobra-zabawa-w-duchu-chrzescijanskim-pierwszy-piknik-blizej-cerkwi-

Adam Matyszczyk

Script logo