Bożonarodzeniowe Orędzie JE Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  • Ikona Narodzenia Pańskiego

    Ikona Narodzenia Pańskiego

Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych i wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Czytane podczas dni świąt Bożego Narodzenia fragmenty Pisma Świętego i tekstów liturgicznych przenoszą nasze myśli do wydarzeń, które miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu, zarazem czyniąc nas ich uczestnikami. Narodzenie Jezusa Chrystusa to nie tylko historyczny epizod, ale wydarzenie, które odnosi się do każdego z nas i ma znaczenie wieczne. Chrystus bowiem ciągle się rodzi, ale już nie w Betlejem Judzkim, lecz w naszych sercach po to, by odnowić nas i dać nam życie wieczne. Teksty biblijne Starego Testamentu, które czytamy w tym okresie, mówią proroczo o narodzeniu Mesjasza, fragmenty Ewangelii opowiadają o historycznych wydarzeniach i wypełnieniu proroctw, a hymny liturgiczne przypominają nam o ponadhistorycznym znaczeniu Wcielenia Syna Bożego dla każdego z nas.

Święty Jan z Damaszku, autor stichery śpiewanej na nabożeństwie wieczornym święta, poetycko wraża tą głęboką myśl w następujący sposób: „Niebo i ziemia niech dzisiaj weselą się radością proroków, aniołowie i ludzie niech tryumfują duchowo, bowiem zrodzony z Dziewicy Bóg w ciele, objawił siebie pogrążonym w ciemnościach i mroku. Przyjęła go grota i żłób, jako głosiciele cudu wystąpili pasterze. Do Betlejem dary przynoszą magowie ze Wschodu, my zaś chwałę chcemy przynieść i niegodnymi ustami głosić słowa aniołów: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój”. Nadeszło bowiem oczekiwanie narodów i Chrystus przyszedłszy wybawił nas z niewoli wroga”.

Przyjście Chrystusa na ziemię dokonało się właśnie po to, by wybawić człowieka z niewoli grzechu i otworzyć mu bramy utraconego raju. To dlatego nasze świętowanie nie jest zwykłym obchodzeniem rocznicy wydarzenia z Betlejem. Święta chrześcijańskie mają inne znaczenie niż uroczystości związane z rocznicami ważnych w historii narodów i państw wydarzeń, bowiem wymagają od nas uczestnictwa przez wiarę i czyny. Świętując wydarzenie z Betlejem wyznajemy, że Bóg stał się człowiekiem po to, by ‘nas uczynić bogami z łaski’. Jednak, żeby dzieło Jego Wcielenia i Odkupienia było zbawienne, każdy z nas musi się stać członkiem jego Mistycznego Ciała przez Chrzest, odnawiać siebie stale przez łaskę w sakramentach Spowiedzi i Eucharystii i żyć zgodnie z duchem Ewangelii.

Nie każdy jednak właściwie pojmuje wiarę i świętowanie. Coraz częściej stykamy się z płytkim pojmowaniem wiary. Dla wielu to kwestia zwykłej rodzinnej tradycji. Dla innych to sprawy kultury i zwyczajów. Coraz mniej jest tych, którzy zdają sobie sprawę czym powinno być świętowanie, czym jest nasza wiara i cel całego naszego życia. Niestety ale bywa tak, że rodzice wcale nie dbają, by ich dzieci umiały się modlić, w dni niedzielne uczestniczyły w Liturgii, a kwestie wiary stawiały na pierwszym miejscu. Coraz częściej duchowni i nauczyciele religii słyszą od rodziców, że ich dzieci nie maja na to czasu, a na nabożeństwa i katechezę nie uczęszczają ponieważ muszą się uczyć z innych „ważniejszych przedmiotów”, czy uprawiać sport. Takie postawy we współczesnym społeczeństwie są coraz częstsze.

Życie jednak nie kończy się tu na ziemi. Najważniejszym jest osiągnięcie życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Bóg pragnie by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym. 2,4). To tylko od nas zależy, czy jesteśmy gotowi ją przyjąć i żyć zgodnie z nią. Święto Bożego Narodzenia jeszcze raz przypomina nam o tym i dodaje sił w naszych zmaganiach. Tym, którzy żyją w łasce, daje też wielką radość i nadzieję, że wszelkie wysiłki zostaną uwieńczone duchowym zwycięstwem i osiągnięciem życia wiecznego.

W tym wyjątkowo radosnym świątecznym dniu pragnę serdecznie pozdrowić: Duchowieństwo, Braci i Siostry Zakonne, Młodzież i Dzieci oraz wszystkich Wiernych Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej i życzyć Wszystkim błogosławionej bożonarodzeniowej radości, nadziei i Bożego błogosławieństwa we wszystkich życiowych poczynaniach. Nowy Rok 2019 niech będzie rokiem nowej łaski Pańskiej w naszym życiu, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi Wami.

 

+ Jakub
Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

Białystok–Gdańsk, Boże Narodzenie 2018 r.

Script logo