Chrzest Pański - plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską parafii w Sokółce

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

„Panie, gdy byłeś chrzczony w wodach Jordanu, wówczas objawiła się najczcigodniejsza Trójca, gdyż głos Rodzica dał o Tobie świadectwo, nazywając Cię umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Chwała Tobie, Chryste, bowiem objawiłeś się i oświeciłeś świat”. Przed nami wielkie święto - jedno z grona dwunastu. Jak co roku 19 stycznia w naszych świątyniach wspomnimy modlitewnie chrzest Jezusa Chrystusa oraz objawienie się tajemnicy Świętej Trójcy.

Święto Chrztu Pańskiego, jak każde święto w kulturze prawosławia, opatrzone jest ważnym przesłaniem. Według św. Jana Damasceńskiego, Jezus - będąc bezgrzesznym, przyjął chrzest nie dlatego, by się oczyścić, lecz aby uświęcić wodę i wskazać uczniom przykładną drogę do Królestwa Niebieskiego - właśnie poprzez chrzest. W świątecznym okresie dwukrotnie sprawowany jest obrzęd wielkiego poświęcenia wody: w przededniu wieczorem, oraz następnego dnia po Boskiej Liturgii. Zazwyczaj odbywa się on w świątyni bądź specjalnie przygotowanym miejscu na terenie przy cerkwi - w dużym naczyniu z wodą. W parafiach, gdzie w bezpośredniej bliskości jest rzeka bądź jezioro, wierni w uroczystej procesji udają się nad ów akwen, by właśnie tam uczestniczyć w tym niezwykłym i jedynym w swoim rodzaju nabożeństwie, którego centralnym momentem jest zanurzenie krzyża w wodzie. Przyzywając Ducha Świętego kapłan modli się o zstąpienie na wodę błogosławieństwa jordańskiego, by odtąd służyła wiernym jako dar uświęcenia, wybawienia od grzechów, uzdrowienia dusz i ciał oraz na każdą intencję i prośbę. Molebny z poświęceniem wody odprawia się też przy okazji innych świąt, ale właśnie woda nazywana też "kreszczeńską", otaczana jest przez wiernych wielkim szacunkiem i nabożnością oraz przechowywana jest w domostwach właśnie jako źródło łask. 

Swoistym nawiązaniem do biblijnych przekazów - rozpoczęcia publicznej działalności Chrystusa po swym chrzcie, są też tradycyjnie wizyty duszpasterskie w domach wiernych. Modlitwa za dom i jego mieszkańców, a także pokropienie "jordańską" wodą, jest symbolicznym wyrazem udziału domowników w Bożym Objawieniu. Jest to też okazja do bliższego poznania parafian i dłuższej rozmowy, zarówno o radościach jak i troskach dnia codziennego. Zwyczaj nakazuje, aby w każdym domu na stole, prócz oświęconej wody, były także chleb, sól oraz zapalona świeca. Kolęda - jak zwykło się mawiać, trwa aż do święta Spotkania Pańskiego.

Poniżej prezentujemy tegoroczny plan wizyt duszpasterskich z wodą jordańską, w parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce:

19.I - czwartek
Sokółka ul.: Grodzieńska, Głowackiego, Wojska Polskiego, Bohaterów Monte Casino.

20.I - piątek
Sokółka ul.: Akacjowa, Polna, Północna, Kopernika, Krasickiego oraz Makowlany, Jacowlany, Sokolany, Nowowola.

21.I - sobota
Sokółka ul.: Os. Centrum, Ściegiennego, Pl. Kilińskiego, Pl. Kościuszki.

22.I - niedziela
Sokółka ul.: Konopnickiej, Jodłowa, Sportowa, Wasilkowska, Drzewna, Hubala, Sosnowa, Asnyka, Łąkowa, Słowackiego, Kresowa, Fabryczna, Słoneczna, Lotników Lewoniewskich, Lewickiego, Ciepła, Wesoła, Os. Buchwałowo.

23.I - poniedziałek
Sokółka ul.: Broniewskiego, Gałczyńskiego, Skarżyńskiego, Prusa, Reymonta, Kłopotowskiego, Matejki, Mickiewicza, Kasztanowa, Żwirki i Wigury.

24.I - wtorek
Sokółka ul.: Sikorskiego, Piłsudskiego

25.I - środa
Sokółka ul.: Wyszyńskiego, Kolejowa, Kołłątaja, 11 Listopada, Pocztowa.

26.I - czwartek
Sokółka ul.: Kryńska, Wschodnia, Kleeberga, E. Plater, Majowa, Os. Zielone, Wodna, Cicha, Spokojna, Poprzeczna, Wspólna, Stawowa, Nadrzeczna, Jana Pawła II oraz Drahle.

27.01 - piątek
Sokółka ul.: Białostocka, Targowa, Wąska, Wyspiańskiego, 3-go Maja, Wiśniowa, Mikołajczyka, Docha, Witosa, Korczaka, Zamenhofa, Dąbrowskiego, Niemena, Lelewela, Warszawska, Roski Małe, 1-go Maja.

28.01 - sobota
Sokółka ul.: Zabrodzie, Górna, Dolna, Królowej Bony, Zygmunta Starego.

Miejskie Nowiny oraz Sierbowce – do uzgodnienia

 

Adam Matyszczyk

Script logo