Deklaracje członkowskie oraz rachunek bankowy Bractwa

  • Logo Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona

    Logo Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Wystarczy wypełnić załączoną deklarację członkowską i pozostawić ją u swojego proboszcza. Pragniemy też poinformować, iż dopełniwszy niezbędnych formalności, otwarty został rachunek bankowy Bractwa, na który można wpłacać składki członkowskie.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary i darowizny przekazane na rzecz naszego wspólnego działa.

 

 

Dane rachunku bankowego:

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
16-100 Sokółka

BANK BGŻ BNP PARIBAS
43 1600 1462 1813 0389 1000 0001

W imieniu zarządu Bractwa
Adam Matyszczyk

Script logo