Gowienija duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, duchowni okręgu sokólskiego uczestniczyli w gowienijach przed świętem Narodzenia Pańskiego. Rolę spowiednika duchowieństwa przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk.

Duchowni - podobnie jak wierni, czynią starania, by we właściwy i godny sposób przygotować się do zbliżającego się święta Narodzenia Chrystusa. Nieodzownym elementem tych przygotowań jest spowiedź. I choć wygląda ona nieco inaczej, gdyż odbywa się w prezbiterium przy ołtarzu, to cel jest identyczny - oczyszczenie duszy. Kapłan mimo, iż jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem wierzącym, jak każdy człowiek jest też grzesznikiem. Sakrament spowiedzi pozwala także i duchownemu na refleksję i pokajanije.

 

Adam Matyszczyk

Script logo